To dobré, to zlé a napokon Istanbulský dohovor. Jeho obsah sa už tradične dostal na pretras práve pred tohtoročnými parlamentnými voľbami a značne pôsobil ako téma polarizujúca masy. Aký je však jeho ozajstný obsah či znenie?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Istanbulský dohovor a jeho úloha

Je to medzinárodná ľudskoprávna zmluva, ktorá má pomôcť predchádzať násiliu na ženách, ochraňovať ich , zabezpečiť prostredie, v ktorom by nemali strach zdôveriť sa s niečím podobným a hlavne, aby sme mu ako spoločnosť predchádzali. Chce tiež aktívne bojovať proti diskriminácii žien v pracovnom prostredí. To, že nerovnosť nevidíme každý deň na ulici ešte neznamená, že nie je prítomná v internalizovaných a systematických štátnych štruktúrach.

Jednou z metód na dosiahnutie vyššie spomenutého je vyčleniť časť financií pre rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou obetiam domáceho násilia. Dôležité je tiež zaškoliť pracovníkov s podobným zameraním, ale najviac prospešné by bolo začať so vzdelávaním priamo v školách. Už malým deťom je potrebné zdôrazniť, že ženy majú byť rovnako uznávané ako muži, a disponovať rovnakými právnymi možnosťami či pracovnými príležitosťami.

Prečo by sa ma mal dohovor týkať?

Jednou z hlavných tém, pri ktorej sa Istanbulský dohovor vyťahuje, je prirodzene téma ochrany žien pred násilím. Avšak táto medzinárodná zmluva sa nevzťahuje iba na týrané ženy, ale aj na mužov seniorov alebo aj deti, ktoré sú doma napádané, skrátka všetky znevýhodňované skupiny.

Tak ako LGBT+ komunita aj obete domáceho násilia majú častokrát strach zdôveriť sa so svojimi ťažkosťami. Kým u LGBT+ komunity ide o strach z odmietnutia či odporu ich najbližšou skupinou ľudí, u týraných osôb ide o strach z agresora – príliš často je ním práve blízky človek.

Istanbulský dohovor sa pritom snaží o nastavenie istého hodnotového rámca a tolerancie, ktoré by obetiam uľahčili vyjsť s pravdou na povrch a bez váhania kontaktovať pomocné centrá, linky dôvery, jednoducho prehovoriť.

O čom hovoríme, keď vyslovujeme „gender ideológia“

Rodová rovnosť znamená, že muž a žena sú si rovní či už doma alebo v sociálnom prostredí, snaží sa odstrániť rodovo podmienené spoločenské nerovnosti. Ženu a muža pritom stavia do pozície rovnosti, nie rovnakosti, nezabúda na pohlavný dimorfizmus druhu homo sapiens sapiens.

Jestvuje však istý rozdiel medzi pojmami pohlavie (z angl. sex) a rod (z angl. gender). Pohlavie je biologicky určené a nemenné, je nám geneticky prisúdené na začiatku života a rozdeľuje nás tak do dvoch skupín – muž (XY) a žena (XX). Rod je sociálne pohlavie nastavované spoločnosťou, je to akýsi stereotyp, od ktorého sa očakáva určité správanie. Rovnako ako je dôležité položiť muža a ženu na rovnaký stupienok, tak je dôležitá aj sloboda rodu.

Dohovor však v žiadnom bode neoddeľuje rod od pohlavia, nepopiera biologické pohlavie, nespomína registrované partnerstvá a ani adopciu detí homosexuálnymi pármi.

Celé znenie Istanbulského dohovoru je možné nájsť na: https://rm.coe.int/1680462541 . Pre ďalšie vzdelávanie sa v tejto oblasti tiež odporúčame tento blog na Denníku N: https://dennikn.sk/blog/956850/istanbulsky-dohovor-myty-a-fakty-reakcia-na-kampan-zastavme-zlo-z-istanbulu-ktorej-organizatori-siria-nespravne-skreslene-a-zavadzajuce-informacii-o-istanbulskom-dohovore/

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →