Americký prieskum od Trevor Project zistil, že viac ako jeden z 10 mladých queer ľudí v USA sa v roku 2023 pokúsil o samovraždu. Prieskum zahŕňal odpovede od 18 000 ľudí vo veku 13 až 24 rokov, uvádza tlačová správa o výsledkoch.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Viac ako tretina mladých ľudí LGBT+ v minulom roku vážne uvažovala o samovražde. Toto číslo bolo ešte vyššie v prípade transrodovej a nebinárnej mládeže. Zo všetkých LGBT+ mladých ľudí sa v minulom roku 12 % pokúsilo o samovraždu. Napriek týmto rizikám polovica LGBT+ mládeže, ktorá chcela starostlivosť o duševné zdravie, ju nemohla dostať.

Riziká samovraždy boli silne spojené s „anti-LGBT+ viktimizáciou“. Patrí tu aj nedávna politika a šikanovanie spojené so sexuálnou alebo rodovou identitou. Tí, ktorí zažili šikanovanie, uviedli „výrazne vyššiu mieru pokusov o samovraždu v minulom roku,“ zaznamenal projekt Trevor. 90 % opýtaných uviedlo, že „ich blaho negatívne ovplyvnila nedávna politika“.

„Tohtoročný prieskum opäť ukazuje, že zvažovanie samovraždy alebo pokus o ňu nie sú medzi LGBT+ mladými ľuďmi nezvyčajné. Mnohým spúšťačom sa však dá predísť,“ povedala Dr. Ronita Nath, viceprezidentka pre výskum v projekte Trevor v tlačovej správe. „Výsledky tohto prieskumu poukazujú na potrebu vytvorilť pre LGBT+ mladých ľudí priatelskejšie prostredie.“

Prieskum zistil, že LGBT+ ľudia, ktorí žijú v akceptujúcom prostredí, sa „pokúšali o samovraždu v menej ako polovičnej miere“ v porovnaní s tými, ktorí žili v neprijímajúcich komunitách. Transrodoví a nebinárni ľudia, ktorí mali svoje preferované zámená, používali a mali prístup k preferovanému odevu mali nižšiu mieru pokusov o samovraždu.

Ak sa vy alebo váš známy nachádzate v emocionálnej tiesni alebo v kríze, Liga za duševné zdravie Slovensko prevádzkuje bezplatnú nonstop linku dôvery Nezábudka – volaj na 0800 800 566.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →