Aromantika ako pojem je relatívne nová záležitosť. Možno ste sa s ním už niekde stretli alebo ho letmo zachytili. No čo tento pojem presne znamená?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Aromantik je definovaný ako človek, ktorý pociťuje len malú alebo žiadnu romantickú príťažlivosť k ostatným ľuďom. Tento pojem je zároveň zastrešujúcim pojmom. Ako aromantici sa zvyčajne identifikujú ľudia, ktorí:

  • necítia žiadnu romantickú príťažlivosť
  • cítia romantickú príťažlivosť, ale len málokedy
  • cítia romantickú príťažlivosť len za určitých podmienok
  • majú problém rozlišovať medzi romantickou príťažlivosťou a inými typmi príťažlivosti
  • cítia odpor voči romantike
  • nemajú záujem o romantický vzťah

Vlajka a jej význam

Ako každá identita v rámci LGBT+ komunity, aj aromantici majú svoju vlajku. Vlajka na obrázku je najčastejšie používanou v spojení s týmto pojmom a zároveň aj najvšeobecnejšou vlajkou, ktorá sa používa. Je na nej 5 farieb a každá má svoj význam.

Vlajka aromantiky
Zdroj: aromanticism.org

Tmavozelená: Symbol aromantiky. Zelená je opakom červenej, ktorá symbolizuje romantickú lásku.

Bledozelená: Symbol aromantického spektra.

Biela: Symbolizuje typy príťažlivosti, iné ako romantická (napr. platonická či estetická). Taktiež symbolom queerplatonického vzťahu.

Sivá: Symbolizuje greyromantikov a demiromantikov.

Čierna: Symbol spektra sexuality.

Základná terminológia

Prvým dôležitým pojmom, ktorý sa v komunite aromantikov používa, je romantická príťažlivosť. Táto príťažlivosť znamená túžbu po nadviazaní romantického vzťahu s určitou osobou. Tento druh príťažlivosti je zväčša sprevádzaný silnými a neobyčajnými pocitmi, ktoré sú veľkou časťou spoločnosti často opisované ako staré známe „motýle v bruchu“.

S týmto súvisí aj anglický pojem „crush“, ktorý predstavuje tento intenzívny pocit túžby nadviazať romantický vzťah s určitým človekom. U ľudí identifikujúcich sa ako armonatici existuje ako ekvivalent k tomuto slovu termín squish“.Squish predstavuje intenzívny pocit túžby po platonickom vzťahu, ktorý si ľudia veľmi často mýlia s túžbou po kamarátstve.

Jeden z ďalších často využívaných pojmov, nie len pri aromantike, ale naprieč celou LGBT+ komunitou, je sexuálna príťažlivosť. Táto príťažlivosť predstavuje túžbu nadviazať sexuálny kontakt či interakciu s určitou osobou. Ďalšou formou príťažlivosti je estetická príťažlivosť, ktorá predstavuje silný záujem alebo ocenenie výzoru alebo vonkajšej krásy istého človeka.

V neposlednom rade existuje aj platonická príťažlivosť, ktorá značí túžbu po priateľstve či inom veľmi blízkom type vzťahu s druhou osobou. Väčšinou sa tento vzťah javí ako neromantický a nesexuálny, no môže sa to meniť v závislosti od túžob danej osoby.

Základné identity na aromantickom spektre

Zatiaľ sme si povedali, kto je to aromantik. No existuje k tomuto pojmu antonymum? Áno existuje. Alloromantikmi sú v ARO komunite označovaní ľudia, ktorí sú schopní pociťovať romantickú príťažlivosť voči iným ľuďom.

Jednou z najčastejšie vyskytujúcich sa aromantických identít je demiromanticizmus. Demiromantik je človek, ktorý je schopný pociťovať romantickú príťažlivosť len po tom, ako si k danému človeku vytvorí emocionálny vzťah.

Vlajka demiromantikov
Zdroj: deviantart.com

Ďalšou častou identitou je frayromanticizmus. Frayromantik je človek, ktorý pociťuje romantickú príťažlivosť len k ľuďom, ktorých dôverne nepozná. Je takzvaným „opakom demiromantika“.

Vlajka frayromantikov
Zdroj: lgbta.wikia.org

Ďalšou často spomínanou identitou sú greyromantici. Identifikujú sa tak tí, ktorí pociťujú romantickú príťažlivosť len málokedy, pociťujú ju slabo či ju získajú alebo stratia len na základe istých podmienok. Môže byť používaný aj ako zastrešovací pojem pre aromantikov, ktorí pociťujú aspoň nejakú romantickú príťažlivosť – teda pre všetkých, okrem tých, ktorí ju nepociťujú vôbec.

Vlajka greyromantikov
Zdroj: lgbta.wikia.org

Posledná identita, ktorú v tomto článku spomeniem, označuje ľudí, ktorí sa identifikujú aj ako aromantici a zároveň aj ako asexuáli. Skrátená forma tejto identity v angličtine je aroace alebo aro/ace.

Vlajka aro/ace.
Zdroj: lgbta.wikia.org

„A môžem mať vzťah, aj keď som aromantik?“

Odpoveď je samozrejmá – určite áno. Ako sme si vysvetlili na začiatku, aromantik nie je len ten, kto nepociťuje romantickú príťažlivosť vôbec. Aj ľudia identifikujúci sa ako armonatici vzťahy mať môžu a majú. Či už sú založené na romantike alebo nie.

Vzťahy, ktoré nie sú založené na romantickej príťažlivosti, sa v komunite nazývajú queerplatonickými. Queerplatonický vzťah (skrátene QPR; z ang. „queerplatonic relationship“) je označenie neromantického vzťahu, ktorý prekračuje subjektívne kultúrne normy priateľstva. Rôzne úrovne intimity medzi partnermi zväčša nezapadajú do normy priateľského vzťahu, ktorú nastavila spoločnosť. Takýto vzťah môže zahŕňať aj pohlavný styk či aktivity, ktoré sú všeobecne považované za romantické. V praxi sa však môžu jednotlivé QPRs veľmi odlišovať.

Práve tak ako asexualitu, aj aromantiku odsudzujú ľudia nie len z heterosexuálnych kruhov. Mnohokrát prejavy neznášanlivosti a neakceptovania prúdia aj z vnútra samotnej LGBT+ komunity. Už len na základe tejto neznášanlivosti by sme mali mať právo patriť do komunity, ktorá presadzuje najmä progresívne hodnoty a lásku bez hraníc, nech je akákoľvek. Buďme preto zhovievavejší a naučme sa, že títo ľudia nie sú len bezcitní a chladnokrvní. V mnohom tvoria skvelých priateľov a partnerov s veľkým množstvom porozumenia a lásky v maličkostiach, ktoré si v iných aspektoch života nevšímame a nedávame im až takú váhu.

Zdroje:

Titulný obrázok: aromanticism.org

Text: aromanticism.org, lgbta.wikia.org, wiki.asexuality.org

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →