Prečo sa aj v dnešnej modernej dobe naďalej stretávame s homofóbiou, rasizmom, xenofóbiou a utláčaním menšín? Okrem globálnej pandémie nám tento rok priniesol aj množstvo nečakaných udalostí, ktoré nám jasne ukázali, že naša spoločnosť nie je taká ružová, ako sme si mysleli.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Určite sa už veľa z vás stretlo s názorom, že homosexualita je len výplod modernej doby a je neprirodzená. Opak je však pravdou. Homosexualita je v našich dejinách zakotvená už od nepamäti. Najstaršie pramene týkajúce sa vzťahov homosexuálov pochádzajú už zo starovekého Grécka. U gréckeho obyvateľstva bolo bežné, ak mali muži na určité obdobie mladších partnerov, pokiaľ sa z mladšieho chlapca nestal dospelý muž. Za prvé zmienky o lesbickej láske sa považujú básne lyričky Sapfó. Vo svojich dielach vyznáva lásku viacerým ženám. Dokonca aj v samotnej mytológií sa spomínajú vzťahy dvoch mužov, napr. Zeus, najvyšší a najdôležitejší z bohov, mal milenca Ganyméda.

„Byť súčasťou LGBT komunity nie je niečo, čo vynašli mileniáli. Homosexuáli existovali vždy. Nie sme svedkami nárastu ich počtu. Teraz len vidíme, koľko ľudí muselo predtým mlčať,“ uvádza Nathan Monk, bývalý kňaz, ktorý zozbieral historické fotky homosexuálov.

Prečo teda ľudia stále odmietajú prijať fakt, že homosexualita je prirodzená a má v našej histórii miesto? Ľudia totiž ťažko prijímajú inakosť, niečo, čo nespĺňa ich normy a predstavy, a niečo, čo pre nich nie je typické, je pre nich automaticky neprijateľné a je takpovediac „proti ich srsti“. Nie všetci však máme rovnaké normy a rovnaký názor na to, čo je „normálne“. Vďaka našim rozdielnym názorom je spoločnosť rôznorodá a otvorená novým možnostiam. Kedy sa však niekoho názor alebo presvedčenie môže stať nebezpečným alebo až hrozbou pre spoločnosť? Často si neuvedomujeme akú váhu majú naše slová a činy. Čo pre niekoho môže byť len neškodný vtip, môže u iných vyvolať úzkosť alebo až depresie. Občas si ani neuvedomujeme, ako veľmi to môže danému človeku alebo skupine ublížiť. Slovné alebo v niektorých prípadoch až fyzické útoky smerované na členov LGBT+ komunity sú absurdné. Sama som bola svedkom viacerých slovných útokov. Ľudia by sa určite nemali hanbiť za to, kým sú, a už vôbec by za to nemali byť terčom nadávok alebo fyzických útokov. Na homosexualite nie je nič zlé a určite to nie je niečo, čoho by sa mali ľudia báť.

Prečo sa ľudia tak boja?

Strach a nenávisť k homosexuálom, sú často ovplyvnené viacerými faktormi. Za jeden z nich môžeme považovať zakrývanie skutočnej sexuálnej orientácie. Veľa ľudí sa bojí nahlas povedať, že ich priťahuje rovnaké pohlavie, pretože by mohli čeliť následnému odsúdeniu zo strany rodiny alebo samotnej spoločnosti, v ktorej žijú. Preto si vyberajú radšej vzhľadovo „jednoduchšiu cestu popierania svojej orientácie a odsudzovania ľudí, ktorí sa neboja nahlas prejaviť svoju sexuálnu orientáciu. Je však táto vzhľadovo jednoduchšia cesta naozaj lepšia, ako priznať si, kto sme a kto nás priťahuje? Čím rýchlejšie si priznáme, kto sme, tým jednoduchší život môžeme viesť. Možno sa vám to zdá absurdné, pretože sami ste sa stretli alebo ste boli svedkom šikany kvôli sexuálnej orientácii. Určite je však lepšie žiť s pocitom, že viem kto som a že môžem byť s osobou, ktorá ma naozaj priťahuje a pri ktorej môžem byť sám sebou.

Faktorov prečo ľudia podliehajú homofóbii je viacero. Avšak s istotou môžeme povedať, že to môže podnietiť výchova. Ak sú ľudia odjakživa vychovávaní k názoru, že niečo je zlé, neprirodzené a nežiadúce, ich názor v dospelosti bude jasne ovplyvnený. Vychovávať a učiť deti k nenávisti je jedna z najhorších vecí, čo môže rodič urobiť. Na niektoré veci by si mal človek vytvoriť názor sám, nestranne a nezávisle od názorov ostatných.

Ďalším dôvodom môže byť aj silné náboženské presvedčenie, ktoré popiera homosexualitu alebo ju vníma ako niečo zlé, zákerné. Musíme si však uvedomiť, že ak určitá cirkev prezentuje homosexualitu ako niečo zlé, neznamená to, že to aj tak je. Keď si vezmeme ako príklad katolícku cirkev na Slovensku, môžeme jasne vidieť, že niektorí kňazi a aj samotní veriaci zdieľajú negatívny postoj k homosexualite. V Biblii však nie je napísané, aby ľudia odsudzovali alebo šírili nenávisť voči homosexuálom. Práve naopak. Môžeme tam jasne nájsť pokyn, ktorý dostali kresťania: „Všetkým ľuďom prejavujte úctu.“ (1. Petra 2:17Nový zákon v modernom jazyku). Napokon, aj samotný pápež sa viackrát zastal homosexuálov. V roku 2013 sa vyjadril: „Keď je niekto gej a hľadá Pána a má len dobré úmysly, kto som ja, aby som súdil?“ Tohto toku taktiež prvýkrát verejne podporil registrované partnerstvá homosexuálov: ,,Homosexuáli majú právo žiť v rodine. Sú to deti božie a majú na rodinu právo.“

Občas je ťažké súhlasiť s ľuďmi, ktorí nezdieľajú naše názory. Je však potrebné rešpektovať jeden druhého aj napriek našim rozdielom. Vzájomným rešpektom a porozumením môžeme vytvoriť bezpečnú a spoľahlivú spoločnosť. Musíme však začať od seba.

„Rešpekt je to, ako sa správate ku všetkým, nie len k tým, na ktorých chcete zapôsobiť.“

Richard Branson

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →