Tak ako každý rok, aj teraz môžete určiť, kam pôjdu Vaše 2% z daní. Učiniť tak môže každý, kto minulý rok pracoval, alebo podnikal a vznikla mu povinnosť odviesť štátu dane. 2% z nich môže darovať ľubovolnej organizácii, ktorú sa rozhodne podporiť a ktorá môže byť poberateľom 2% – jednou z nich je aj naše občianske združenie Mladí, o.z.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Vďaka poukázaniu 2% z daní našej organizácii, nám pomôžete rozvíjať najväčšiu sociálnu sieť pre LGBT+ ľudí na Slovensku. Budeme na nej môcť skvalitňovať poskytované služby, zlepšiť užívateľský zážitok, pomocou sponzoringu priviesť na web nových užívateľov alebo šíriť osvetové kampane zamerané na podporu postavenia LGBT+ ľudí v spoločnosti.

Ako nám môžete darovať 2%?

Všetky údaje potrebné k darovaniu 2% našej organizácii nájdete na webe nášho občianskeho združenia www.ozmladi.sk/2percenta.

Podrobnejšie informácie k darovaniu 2%

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 52632091
Právna forma: občianske združenie
Názov: Mladí, o.z.
Ulica: Športová
Číslo: 5282/27
PSČ: 905 01
Obec: Senica

Čo presne treba spraviť?

Ak ste zamestnanec: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2021.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Ak ste fyzikcá osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Na stránke Finančnej správy si zvoľte tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje.
 2. Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Ak ste právnická osoba: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2020 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Pri vypĺňaní daňového priznania bude dôležitá VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2020 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2021) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 2. Do 31. marca 2021 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Čo ak nemôžete odviesť 2%?

Naše občianske združenie využíva aj možnosť tzv. pravidelnej podpory, vďaka ktorej môžete našu organizáciu podporovať každý mesiac už od 1€ a pravidelne od nás získavať darček za podporu, alebo jednorazovú podporu s darčekom.

Ďakujeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@ozmladi.sk

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →