GLB, LGB, LGBT, LGBTI, LGBTQIA, LGBTIQ+, LGBTQ, LGBTQQIP2SAA – veľa skratiek, no v konečnom dôsledku (takmer) to isté alebo prinajmenšom veľmi podobné. Aký je medzi nimi rozdiel a ktorú skratku považujeme na Dúhach za správnu? Čo sa pod nimi skrýva?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

LGBT je (pôvodne anglická) skratka, ktorá primárne znamená „lesbický, gejský, bisexuálny a transrodový“ (z angl.: lesbian, gay, bisexual, and transgender).

Táto definícia skratky LGBT vysvetľuje, čo sa skrýva pod jednotlivými písmenkami. Je to však naozaj tak jednoduché? Nejeden kňaz alebo konzervatívny (či skôr regresívny) politik tvrdí, že LGBT je nejaká ideológia, svetonázor. V skutočnosti sa za touto skratkou skrývajú naozajstní ľudia – naši kamaráti, susedia, spolužiaci, kolegovia a ďalší.

Pôvodná skratka LGBT sa predlžuje snahou o inklúziu maximálneho počtu ľudí, ktorí prirodzene patria do teplej komunity. Stretnúť sa môžete aj so skratkami LGBTI, LGBTQIA, LGBTIQ+, LGBTQ, LGBTQQIP2SAA, atď. No pri skratkách, ktoré dosahujú 7 a viac znakov začína prichádzať k problémom s výslovnosťou, pochopením verejnosti a znevažovaním celej komunity.

Komentár, ktorý si robí zo skratky srandu (LPG – palivo, TDI – typ motora), zdroj: FB/Zomri

LGBT je skratka pre väčšinu našej komunity – drvivú väčšinu – a mysleli sme si, že je to dobrá skratka, ktorú môžeme používať a stáť si za ňou. … Dostávame sa však do bodu, kedy si musíme povedať: „Kedy sa pridávanie písmen zastaví?“ Myslím tým, že nakoniec pridáme celú abecedu.

Mark Segal, zakladateľ Philadelphia Gay News

Náš postoj

Názory na to, ktorá skratka je správna, sa líšia. Skratiek je veľa a nezainteresovaný človek sa v nich nemusí na prvý pohľad vyznať – vzniká z nich „písmenková polievka“.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je pismenkova_polievka-1024x683.jpg
Foto: Hans Watson, lic. CC BY-NC-SA 2.0

Na Dúhach sme dlho uvažovali, ktorú skratku budeme používať, aby sme boli dostatočne inkluzívni a aby bola skratka zrozumiteľná aj pre širokú verejnosť. Z prieskumov a nášho malého výskumu nám vyšla skratka LGBT+ ako najvhodnejšia zo všetkých. To najmä z toho dôvodu, že svojim rozsahom je zrozumiteľná a ľahko zapamätateľná aj pre širokú verejnosť, znamienko plus na konci skratky zahŕňa ostatné, explicitne nespomenuté skupiny, čo pokladáme za lepšie, ako priradiť ku skratke LGBT výhradne jedno, či dve ďalšie písmená.

Aktualizácia: Po útoku v Teplárni sa na Slovensku zmenila v tejto problematike situácia a vyzerá to, že sa udomácnila aj skratka LGBTI+, ktorá zahŕňa už aj intersexuálnych ľudí. Použitie skratky LGBT+ alebo LGBTI+ je podľa môjho názoru rovnako vhodné.

V konečnom dôsledku nám samotné skúsenosti ukazujú, že táto skratka najlepšie pôsobí aj smerom k širokej verejnosti, ktorá širšie a obsiahlejšie skratky v dôsledku nepochopenia veľmi často zosmiešňuje, čím v konečnom dôsledku škodia celej komunite.

V textoch často používame aj slovo „queer“ a snažíme sa o jeho udomácnenie.

A čo teda znamenájú všetky tie písmená?

Lesby – ženy, ktoré sú primárne romanticky, sexuálne a/alebo emocionálne priťahované k iným ženám.

Gejovia – muži, ktorí sú primárne romanticky, sexuálne a/alebo emocionálne priťahovaní k iným mužom.

Bisexuálni ľudia – ľudia, ktorí sú primárne romanticky, sexuálne a/alebo emocionálne priťahovaní k ľuďom rovnakého alebo opačného pohlavia (rodovej identity).

Trans (transgender, transrodoví) ľudia – široký zastrešujúci pojem, ktorý možno použiť na označenie ľudí, ktorých rodový prejav nie je v súlade s pohlavím alebo ktorých rodová identita sa líši od pohlavia prideleného pri narodení. Trans ľudia sa môžu, ale nemusia rozhodnúť pre hormonálnu alebo chirurgickú zmenu svojho tela.

Queer (možno voľne preložiť ako „teplí“) – súhrnný termín používaný na označenie sexuálnej orientácie alebo rodovej identity alebo rodového prejavu, ktoré nie sú v súlade s heteronormatívnou spoločnosťou. Hoci sa dnes medzi mnohými ľuďmi z komunity používa ako neutrálny, dokonca pozitívny termín, v minulosti mal negatívny význam a niektorí ho stále môžu považovať za hanlivý.

Questioning (spochybňovanie, stav pred seba prijatím) – proces skúmania vlastnej rodovej identity, rodového prejavu alebo sexuálnej orientácie.

Intersexuálni ľudia – všeobecný termín používaný pre ľudí, ktorí sa narodili s reprodukčnou alebo sexuálnou anatómiou, ktorá jednoznačne nezodpovedá typickým definíciám ženského alebo mužského pohlavia.

Asexuálni ľudia – osoby, ktoré primárne pociťujú malú alebo žiadnu sexuálnu príťažlivosť, ale môžu pociťovať citovú alebo romantickú príťažlivosť.

Ally (spojenec) – človek, ktorý podporuje a rešpektuje členov teplej komunity.

Pansexuálni ľudia – ľudia, ktorí sú primárne romanticky, sexuálne a/alebo emocionálne priťahovaní k ľuďom všetkých pohlaví či rodových identít.

+ – symbolizuje ostatné menšinové orientácie či rodové identity, ktoré sa do skratky už nezmestili, či ľudí, ktorí nezapadajú úplne presne do zvyšných „škatuliek“. Pri tomto bode však treba spomenúť, že do teplej komunity v žiadnom prípade nepatria a ani nikdy patriť nebudú pedofilní, zoofilní a nekrofilní ľudia – od nich sa aktivisti a zástupcovia LGBT+ komunity dištancujú.

Zdroje:

inquirer.com, nytimes.com, bbc.com, wikipedia.org

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →