K tolerancii a akceptácii LGBT+ ľudí jednoznačne patrí používanie korektných slov pre ich pomenovanie. Nezainteresovaný človek môže mať v termínoch zozačiatku nejasno – aké slovo použiť? Tento článok sa bude venovať prvým dvom písmenám skratky – L a G. Lesbička, lezba, lesba, homosexuál, gay, gej?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Nie je to diagnóza

Slovo „homosexuál“ pôsobí príliš medicínsky a obsahuje slovo „sex“, čo len prihráva stereotypom o promiskuite. Aj preto ho komunita nemá príliš v láske. V odbornej literatúre je použitie slova pochopiteľné, no v bežnom prejave je porovnateľné s pomenovaním „homo sapiens sapiens“ namiesto slovka „človek“.

Gay, gáj, gej

Anglické slovíčko gay je mnohým známe a bežne používané. Vedeli ste však, že v slovenčine je správne používať slovo gej? Prečo používať anglické gay, keď nepoužívame lesbian? Chvíľku trvá, kým si na to zvyknete, no používanie slova gej podľa mňa pomáha odstrániť predsudky o nejakom „neznámom zle zo zámoria”. Vnímam to ako krôčik pre úspešnejšie prijatie LGBT+ ľudí na Slovensku.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied listom zo dňa 4. júla 1997 pod značkou JÚ-230/97 odporučil z angličtiny prevzaté slovo gay písať v podobe gej a príslušne prídavné meno v podobe gejský. Takéto písanie zodpovedá zásadám slovenského pravopisu pri rešpektovaní pôvodnej výslovnosti slova.

List za jazykovú poradňu JÚĽŠ SAV podpísal riaditeľ Dr. Matej Považaj
Zdroj: slovnik.juls.savba.sk

Lesbičky a gejíčkovia

Slovo lesbička je väčšinou komunity vnímanéskôr negatívne. Nehovoríme o gejíčkoch, no o gejoch. Preto sa odporúča používať slovo lesba.

V roku 2013 by sme už konečne uvítali dôsledné dodržiavanie zaužívanej terminológie, ktorá sa vyvíjala v LGBT hnutí ako súčasť pozitívneho zviditeľňovania komunity. Nakoniec anglický termín gay má svoj slovenský ekvivalent gej uznaný Jazykovedným ústavom už v 90. rokoch. Lesby sú hrdé na to, že sú lesbami, nie zdrobneninami v podobe lesbičiek.

Jana Jablonická-Zezulová, členka Inakosti a Výboru pre práva LGBTI ľudí
Zdroj: slovnik.juls.savba.sk

Vo význame „žena sexuálne zameraná na osobu rovnakého pohlavia, lesbická, homosexuálna žena“ sa v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 uvádzajú obidve podoby lesba aj lesbička ako synonymné a štylisticky neutrálne slová.

JÚĽŠ SAV, jazykovaporadna.sme.sk

Zhrnutie

Na Dúhach sme sa rozhodli používať slová gej a lesba – sú zrozumiteľné, slovenské a neutrálne. Vyhýbame sa slovu homosexuál a homosexualita pre ich medicínske a sexuálne znenie.

Určite si prečítajte aj ďalší článok zo série LGBT+ slovník: Slovník: Čo je to LGBT a aká je tá „správna“ skratka?

Zdroje:

diskriminacia.sk, homofobia.sk, jazykovednaporadna.sme.sk, slovnik.juls.savba.sk, ganymed.webnode.sk, Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku (ISBN 80-968372-6-5)

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →