Podľa prieskumu od organizácie TheirWorld má sa generácia Z na školách v Británii necíti bezpečne. Ide o mladých ľudí v rámci LGBT+ komunity. Do prieskumu sa zapojilo 500 queer študentov vo veku od 16 do 24 rokov.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Znepokojivá situácia na školách

Takmer polovica opýtaných (47 %) uviedla, že boli v škole alebo na univerzite šikanovaní a/alebo diskriminovaní kvôli svojej sexuálnej orientácii. Každý štvrtý (25 %) uviedol, že bol vyčlenený z kolektívu kvôli svojej rodovej identite. Polovica tých, ktorí zažili šikanovanie alebo diskrimináciu (49 %), to nikdy neoznámila. Z tých, ktorí to nahlásili zamestnancom, 72 % uviedlo, že reagovali nedostatočne a neefektívne. Navyše 27 % v prieskume prezradilo, že sa na strednej škole necítili, alebo sa v súčasnosti necítia bezpečne.

Šikana v mnohých formách

Z prieskumu rovnako vyplýva, že obete šikany sa stretli s rôznymi podobami poníženia. Išlo predovšetkým o kopance, bitky, zamykanie na toaletách, či fyzické a sexuálne zneužívanie. Niektorí spomenuli aj samovražedné myšlienky. O hrôzach prezradil aj jeden zo študentov: “Pravidelne ma bili, prenasledovali ma domov, pľuli na mňa. Bol som sexuálne napadnutý.“

Zdroj: Unasplash.com

Zmeniť to má nový program v školstve

Organizácia Theirworld vytvorila globálnu pracovnú skupinu, ktorá by mala pôsobiť na školách s cieľom chrániť mladých queer študentov. Program má za cieľ vytvoriť platformu a sieť na presadzovanie inkluzívnejších vzdelávacích politík v komunitách na celom svete. Justin van Fleet, prezident organizácie Theirworld, pripomína dôležitosť vytvoriť bezpečné prostredie na školách pre všetkých: „Školy musia byť inkluzívnym prostredím, kde sa každé dieťa cíti prijaté a rešpektované.“

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →