Má ísť o údajný „liek na homosexualitu“. V súčasnosti možno konverznú terapiu považovať za vysoko nebezpečnú praktiku, ktorú zakázali v mnohých krajinách. Na Slovensku je ale tento manipulačný proces stále legálny.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Útok na ľudskú dôstojnosť a identitu

Konverzná terapia je pseudovedecká prax, ktorá sa snaží zmeniť sexuálnu orientáciu z homosexuálnej na heterosexuálnu. Táto „liečba“ môže mať individuálnu, behaviorálnu, alebo inú formu. Konzervatívne kruhy ju prezentujú ako záchranné koleso pre každého, komu prekáža svoja homosexuálna orientácia. Budúce riziká, ktoré „terapia“ prináša, sa ale klientom schválne zamlčujú. Z toho dôvodu môžu mladí ľudia a ich rodičia byť ľahkým cieľom pre podvodníkov a manipulátorov. Nástroje, ktoré sa pri terapii využávajú, sú rôzne. Patrí sem však aj exorcizmus či elektrošoky.

Ľudskoprávne organizácie a mnohí psychológovia po celom svete preto konverznú terapiu považujú za vysoko nebezpečnú. Môže totiž spôsobiť zhoršenie psychického stavu, sebaobviňovanie, depresiu, úzkosť, samovražedné myšlienky, ale aj rozpad rodín, problémy s intimitou a sexualitou.

Zdroj: Pexels.com

Počiatok kontroverznej metódy

Konverzná terapia má svoje korene už v 19. storočí, kedy sa rôzni doktori snažili objaviť „liek na homosexualitu“. Nemecký psychiater Albert Von Schrenck-Notzing chcel heterosexuálnu orientáciu svojim klientom navodiť prostredníctvom hypnózy. Americký gynekológ Denslow Lewis chcel homosexualitu u žien odstrániť špeciálnou liečbou. Tá obsahovala aplikáciu roztokov kokaínu, soľných katarzii a chirurgických zákrokov klitorisu. Minulé storočie je potom neslávne známe koncentračnými tábormi či neľudským zaobchádzaním počas komunistického režimu. Konverznú terapiu možno preto považovať za produkt historických politických režimov a spoločenských presvedčení vo svete.

Zdroj: Unsplash.com

Akú rolu v tom hrá cirkev?

Mnohé náboženstvá (vrátane kresťanstva) považujú homosexulitu, resp. homosexuálne správanie, za jednoznačný hriech. Isté náboženské skupiny preto presadzujú myšlienku, že jednotlivec môže zmeniť svoju sexuálnu orientáciu skrz modlitbu a náboženské úsilie. Z toho dôvodu môže byť konverzná terapia rozšírená najmä v kruhoch veriacich. Mnohé medializované prípady však jasne poukazjú na neúčinnosť týchto mentálnych cvičení.

Zdroj: Pexels.com

Škodlivá, neefektívna a zraňujúca

Dodnes neexistuje žiaden empirický dôkaz o funkčnosti týchto praktík. Napriek tomu v mnohých krajinách v Európe a USA nie je uvedená „terapia“ zakázaná. V roku 2007 Americká Psychologická Asociácia (APA) skúmala doterajší výskum jej účinnosti. V ich správe sa uvádza, že existuje len veľmi málo metodologicky podložených výskumov snahy o zmenu sexuálnej orientácie (SOCE).

Výsledky vedecky podložených výskumov naznačujú, že je nepravdepodobné, že by jednotlivci boli schopní prostredníctvom SOCE znížiť príťažlivosť k rovnakému pohlaviu alebo zvýšiť príťažlivosť k inému pohlaviu.

Americká Psychologická Asociácia
Zdroj: Unsplash.com

Rozpor s ľudskými právami

Praktizovanie tejto terapie je vo svojej podstate v rozpore so základnými ľudskými právami. Článok 26 (Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach) a Článok 8 (Európsky dohovor o ľudských právach) možno vnímať ako prekážku pri praktizovaní KT. Európska únia sa v posledných rokoch touto témou zaoberá. V súčasnosti Malta, Nemecko, Nórsko, Francúzsko, Grécko a Španielsko zakazujú praktizovanie terapie na štátnej alebo regionálnej úrovni. O zákaze v minulosti uvažovalo napríklad aj Belgicko, Írsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Rakúsko. Vo väčšine prípadov týmto návrhom ale politici nevenovali dostatočnú pozornosť. V Rakúsku bol v rokoch 2019, 2021 a 2022 na zákaz tejto terapie predložený návrh, ktorý však vláda nepovažovala za dôležitý. Argumentovala to tým, že na takéto postupy zákaz už existuje.

Zdroj: Unsplash.com

A čo Slovensko?

V súčasnosti nemáme žiadnu formu právnej regulácie týchto praktík. O tomto probléme upozorňujú jedine jednotlivé neziskové organizácie a iniciatívy. V roku 2020 si však túto tému začali všímať aj médiá. Tlačová kancelária Konferencie Biskupov Slovenska (TK KBS) zverejnila pozvánku na podujatie, ktoré propagovalo zmenu sexuálnej orientácie.

Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu.

Tlačová kancelária Konferencie Biskupov Slovenska

Čestnou hostkou podujatia mala byť aj súčasná poslankyňa Anna Záborská. Podujatie ostro kritizovali a upozorňovali naň napríklad Denník N, Startitup.sk, a Interez.sk. Toto podujatie kategoricky odmietla vo svojom stanovisku aj organizácia Liga za duševné zdravie.

Sexuálna orientácia je biologická, je predurčenou súhrou genetických faktorov a vnútromaternicového prostredia, nie je osobnou voľbou človeka, vedomou ani nevedomou. Neexistuje žiadny vierohodný výskum, podľa ktorého by rané zážitky či traumy ovplyvňovali sexuálnu orientáciu človeka. Preto neexistuje žiadna psychoterapia, ktorá by mohla sexuálnu orientáciu človeka zmeniť.

Liga za duševné zravie
Zdroj: Unsplash.com
Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →