Homosexuálni a bisexuálni muži vo vzťahu s iným mužom musia pred darovaním krvi dodržať ročný celibát. Aj takto sa dá interpretovať jedna z položiek dotazníka Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Problematikou obmedzení pri darovaní krvi gejov a bisexuálnych mužov sa zaoberá takmer celý svet. Slovensko nie je výnikmou. Kým sa však v Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch amerických alebo Kanade musia MSM (muži, ktorí majú sex s mužmi) strániť sexuálnemu kontaktu s iným mužom len 3 mesiace, na Slovensku vedie iniciatíva MSM darovať krv k 12 mesačnej sexuálnej abstinencii.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Slovenská republika patrí medzi skupinu krajín s ročným odkladom pre MSM v otázke darcovstva krvi. Podobnú reštrikciu uplatňujú aj Česká republika, Nemecko, Belgicko, Estónsko, Fínsko či Južná Kórea. Ďalšiu kategóriu 6 mesiacov zastáva Japonsko. S perspektívnejšou podmienkou sexuálnej abstinencie MSM počas posledných 4 mesiacov nasledujú Dánsko a Francúzsko. Špecifický typ prístupu k otázke darcovstva krvi MSM majú napríklad Rusko, Lotyšsko, Izrael alebo Maďarsko, kde nefungujú nijaké obmedzenia darcovstva krvi MSM. Úplný zákaz prezentujú Čína, Grécko či Slovinsko.

Slovensko patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie

Jedným z hlavných dôvodov vyraďovania MSM z darovania krvi je riziko prenosu HIV. Zdroj obáv vychádza najmä z obdobia 80. rokov 20. storočia. Odstrašujúcim príkladom pre európske krajiny sú Spojené štáty americké. Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC) v USA zaznamenalo v roku 1989 približne 683 000 ľudí žijúcich s HIV.

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis na otázku o MSM a darcovstve krvi z 18. novembra 2019 reagoval staticky: „Komisia je odhodlaná bojovať proti akejkoľvek forme diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii v medziach, ktoré vyplývajú zo zmlúv. V prípade darcovstva krvi u mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM), sa uplatňuje tak zásada nediskriminácie, ako aj zásada ochrany verejného zdravia.“

výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30. 6. 2018 (len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)
zdroj: ÚVZ SR

Podľa vyjadrenia na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR k výskytu HIV infekcie v Slovenskej republike k 31. 12. 2019 počet ľudí s HIV na Slovensku kumulatívne narastá. Najviac z nich žije vo veľkých mestách ako Bratislava. Tretina nakazených však nepochádzala zo Slovenska. Výskyt infekcie narastá prevažne u homosexuálov.

ÚVZ SR pripomína, že daný nárast s veľkou pravdepodobnosťou súvisí s informovanosťou a záujmom ľudí ísť na testy. Napriek skutočnosti, že Slovensko ešte vždy patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, udeľuje MSM darcom krvi takmer najprísnejšie obmedzenia. Svetová zdravotnícka organizácia na oficiálnej webovej stránke uvádza individuálny prístup každej krajiny k danému problému.

MSM nemôžu navštíviť transfúznu stanicu bez pocitu dehonestácie

Národná transfúzna služba SR pravidelne vyzýva občanov k darovaniu krvi. Posledná výzva sa na obrazovkách telefónov pravidelných darcov zobrazila 27. 7. 2020. „Za posledné týždne sme zaznamenali pokles darcov krvi na našich pracoviskách a pokles zásob krvi. V  letných mesiacoch Vás milí darcovia krvi potrebujeme ešte viac, nakoľko stúpa počet dopravných nehôd a závažných úrazov,“ opisuje situáciu NTS SR na svojej oficiálnej webovej stránke.

Zdravý muž v homosexuálnom vzťahu z legálneho hľadiska ale transfúznu stanicu navštíviť nemôže. V prípade, že nežije spôsobom ako heterosexuálny muž vo vzťahu so ženou, je mu odobratá možnosť dobrovoľne darovať krv.

ukážka niektorých bodov dotazníka darcu krvi
zdroj: NTS SR
ukážka prípadov, pre ktoré darca krvi nemôže darovať krv dotazníka darcu krvi
zdroj: NTS SR
ukážka kritérií bodov 1 – 6 dotazníka darcu krvi
zdroj: NTS SR

Bod 24 v dotazníku darcu krvi potláča spolunažívanie dvoch mužov

Podľa podmienok pre darovanie krvi na Slovensku z roku 2018 je darca krvi mužského pohlavia v prípade sexuálneho kontaktu s iným mužom z darovania krvi vyradený. Muž sa musí podľa pokynov na dotazníku vyhýbať sexuálnemu styku s iným mužom po minimálnu dobu 12 mesiacov.

zdroj: autor článku

Z praktického hľadiska je nepravdepodobné, že muž v bezproblémovom vzťahu s iným mužom nebude udržiavať intímny pomer. Belgická psychoteraupeutka Esther Perel vo svojej prezentácii Tajomstvá túžby v dlhodobom vzťahu podporuje názor, že sex je potrebný pre zdravé spolunažívanie s partnerom. S Perelovou súhlasia aj iní odborníci ako koordinátor sexuálnej výchovy Al Vernacchio a pod. Nariadenie o povinnej ročnej sexuálnej abstinencii MSM v konečnom dôsledku eliminuje šance zdravých občanov darovať krv a tým prispieť k zlepšeniu repetetívnej situácie s nedostatkom zásob krvi na Slovensku.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →