Láska je tolerantná a teší sa z rozmanitosti. Dokážme to aj v našom slovníku. Jedna z definícií lásky v Slovníku súčasného slovenského jazyka totiž hovorí, že láska je náklonnosť jedného pohlavia k druhému. ABSOLUT však verí, že nezáleží na tom, koho milujeme. Každý má právo milovať koho chce, bez ohľadu na pohlavie, vieru či farbu pleti, pretože každá láska je láska.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

O tom, že téma slobodnej lásky má na Slovensku opodstatnenie, svedčí už tradične neprajná legislatíva, ktorá napriek snahám aktivistov neuznáva žiadny partnerský zväzok párov rovnakého pohlavia. Slovensko tak v tejto otázke aj naďalej zaostáva za vyspelými európskymi krajinami, a to i napriek silnejúcim hlasom za rovnosť a akceptáciu nielen zo strany LGBT+ komunity. Podobný pohľad je však  zakonzervovaný i v našich slovníkoch, a to aj pri slove tak čistom a prostom, akým je láska. V Slovníku súčasného slovenského jazyka sú uvedené jeho tri významy, pričom druhý z nich definuje lásku ako „náklonnosť jedného pohlavia k druhému“, teda rovnako ako oveľa staršie slovníky.

Zdroj: Slovníky JÚĽŠ SAV

„V ABSOLUT veríme, že nezáleží na tom, koho milujeme. Láska je totiž cit, ktorý prežívame všetci rovnako a nehľadí pritom na pohlavie, národnosť či farbu pleti. Pokračujeme preto v kampani „Každá láska je láska“, ktorá je oslavou každej lásky, no tento rok ideme ešte ďalej. Na sviatok všetkých zamilovaných spúšťame verejnú výzvu, ktorá iniciuje zmenu daného výkladu definície lásky v slovenskom slovníku. Vo viacerých rešpektovaných anglických či nemeckých slovníkoch už môžeme vidieť, že lásku nestavajú len na náklonnosti opačných pohlaví, ale prijímajú ju bez rozdielu aj medzi tými rovnakými. Boli by sme radi, keby sa nám spoločnými silami podarilo upraviť túto definíciu lásky aj v našom oficiálnom slovníku tak, aby zohľadňovala spoločenské hodnoty, akými sú rovnosť, akceptácia a sloboda,“ hovorí Veronika Lisová, brand manager značky ABSOLUT.

Zdroj: ABSOLUT

Na Deň sv. Valentína ABSOLUT uviedla do života stránku www.definicialasky.sk, ktorá je určená na podpísanie výzvy za iniciovanie úpravy jednej z definícií lásky v SSSJ tak, aby viac nerozdeľovala a nepodporovala predsudky a stereotypy.

Výzvu podporili aj známe osobnosti ako víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Alžbeta Saloňová známa ako Beth.Sal či producentka a drumandbassová dídžejka Matia Lenická alias B-Complex.

Ako hovorí Martin Macko z Iniciatívy Inakosť, pre LGBT+ ľudí na Slovensku je kľúčové, aby ich okolie nedefinovalo iba cez optiku sexuálnej orientácie, ale videlo v nich plnohodnotné bytosti.

„Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Žiaľ, pravidlá pre jazyk a aj tie, ktorými sa riadi štát, stále neodrážajú tento fakt. Je načase, aby aj náš jazyk zahŕňal všetkých ľudí, aby sa všetci cítili rovnoprávnou súčasťou našej spoločnosti,“

objasňuje Martin Macko
Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →