Dúhový dokument je 4-dielna dokumentárna séria mapujúca život LGBT+ komunity na Slovensku. Predstavuje ľudí patriacich do tejto menšiny a ich príbehy; organizácie, ktoré pomáhajú komunite žiť lepší život, ale pýta sa aj druhej strany, čo im na komunite vadí a prečo bojujú proti nej.Každá epizóda sa venuje osobitnej téme a štvrtá, teda zároveň posledná, je zameraná na otázky toho, akým smerom sa môže uberať blízka budúcnosť slovenskej LGBT+ komunity.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

4. epizóda Dúhového dokumentu skúma, kam slovenská spoločnosť môže smerovať v otázkach ohľadom akceptácie LGBT+ ľudí. Taktiež sa tu otvára otázka prijatia registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a spoločenské vnímanie transrodových ľudí.

Problematika danej epizódy je teda vystavaná na načrtnutí ťažkostí, s akými sa komunita v súčasnosti potýka či už zo strany okolia alebo na základe výrokov a prehlásení vládnych predstaviteľov.

K tomu, kam sa môže komunita v blízkej budúcnosti uberať, sa môžeme dozvedieť nielen z vyjadrení LGBT+ ľudí zo Slovenska, ale aj z načrtnutia možností smerovania na základe porovnania so susednými krajinami, ako sú Česká republika alebo Maďarsko. V tomto smere Česko predstavuje ten pozitívnejší príklad (od roku 2006 sú tam uznané registrované partnerstvá), zatiaľ čo Maďarsko je príkladom krajiny, kde situácia smeruje k horšiemu práve kvôli radikálnej politickej agende, mylným presvedčeniam a presadzovaniu homofóbnych zákonov.

V otázkach spytovania situácie, aká môže na Slovensku nastať o 5 rokov, taktiež možno zachytiť rôzne názory a pohľady, no väčšina z toho sa spája s nie príliš vysokými očakávaniami, ba práve naopak skôr s neistotou a obavami. V tomto smere je pohľad na slovenskú situáciu poskytnutý aj prostredníctvom rozhovoru s prof. JUDr. Máriou Patakyovou, dnes už bývalou verejnou ochránkyňou práv. Tá upozorňuje i na porušovanie občianskych práv a potrebu adresovať túto problematiku aj príslušníkom Národnej rady SR.

Význam a posolstvo

Odkaz poslednej epizódy Dúhového dokumentu je stále aktuálny, najmä po tom, ako 13. októbra 2022 došlo k streľbe pri bratislavskej Teplárni, čo ešte v LGBT+ komunite viac vystupňovalo strach o bezpečnosť seba a svojich blízkych.

O to viac vzrástla aj potreba zaoberať sa riešením problémov komunity, poukazovať na jej existenciu a prijatie v rámci spoločnosti ako takej.

„Treba byť s otvorenou mysľou a vnímať a rešpektovať rovnosť, ktorá v rámci právneho demokratického štátu má byť garantovaná človeku.“

prof. JUDr. Mária Patakyová

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →