Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) spúšťa tretiu vlnu prieskumu LGBT+ l’udi. Prieskum je určený každému, kto má viac ako 15 rokov a považuje sa za LGBT+ osobu. Účasťou v prieskume môžete pomôcť k zmene a zlepšeniu práv a postavenia LGBT+ ľudí v Európe.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Agentúra Európskej únie pre základné práva – The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) pomáha zabezpečovať ochranu základných práv ľudí žijúcich v EÚ. Zhromažďuje dôkazy o situácii v oblasti základných práv v celej Európskej únii a na základe dôkazov poskytuje poradenstvo, ako konkrétnu situáciu zlepšiť.

Cieľ prieskumu

Cieľom tohto prieskumu je zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí a získať čo najviac dát, ktoré by umožnili lepšie pochopenie toho, ako LGBT+ ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu. Na základe takýchto informácií možno presvedčiť verejnosť a štátne orgány, aby sa venovali našej situácii a pochopili, že mnohé problémy vyplývajú z nerovnoprávneho postavenia. Cieľom zisťovania je tiež snaha skvalitniť poradenské služby a navrhnúť relevantné zákony, ktoré zlepšia kvalitu života LGBT+ ľudí. Zámerom je tiež prieskum v pravidelných intervaloch opakovať.

Prečo sa prieskumu zúčastniť

LGBT+ prieskum agentúry FRA z roku 2019 ukázal, že k rovnosti LGBT+ l’udi v Európe máme ešte d’aleko. Miera strachu, násilia a diskriminácie je, žiaľ, stále vysoká. Závery tohto prieskumu pomohli formovať stratégiu Európskej komisie pre rovnosť LGBT+ l’udi na roky 2020-2025. Prieskum umožnil analyzovať výsledky a predložiť dôležité politické odporúčania a iniciatívy zamerané na podporu, rovné zaobchádzanie a zlepšenie života LGBT+ mladých ľudí a študentov v Európe

Prieskum je naša šanca ako LGBT+ osôb podeliť sa o svoje skúsenosti, vyjadriť svoje obavy a vyjadriť svoje potreby týkajúce sa práv LGBT+ ľudí v Európe. Prieskum je možnosťou ako priniesť zmenu pre LGBT+ mládež v Európe, najmä ak patríte k znevýhodnenej skupine v rámci komunity.

Obsah prieskumu

V prieskume sú kladené rôzne otázky týkajúce sa toho, čo zažívajú LGBT+ ľudia. Oblasti sú nasledovné:

 • Demografické údaje, viera a náboženská príslušnosť, politické preferencie
 • Oblasti diskriminácie
 • Coming out
 • Postoje LGBT+ ľudí
 • Partnerský vzťah
 • Akceptácia LGBT+ ľudí na Slovensku a návrhy opatrení na zvýšenie akceptácie
 • Povedomie o právach
 • Hľadanie pomoci
 • Nepríjemné skúsenosti (násilie, obťažovanie, verbálne útoky)
 • Bezpečie LGBT+ ľudí
 • Skúsenosti s tranzíciou a postoje transrodových ľudí
 • Miera angažovanosti LGBT+ ľudí

Dotazník je zostavený z otázok s možnosťou jednej odpovede (napr. áno/nie), s možnosťou viacerých odpovedí alebo s možnosťami na škále (napríklad veľmi dobre, dobre, ani dobre ani zle, zle, veľmi zle). Svoje individuálne skúsenosti môžete zdieľať na konci prieskumu.

Prieskum nájdete tu: https://lgbtiqsurvey.eu/lgbtiq/

Ako sa prieskumu zúčastniť

Prieskum je otvorený do konca júla 2023 a je úplne anonymný, dostupný v 32 jazykoch a otvorený pre LGBT+ osoby staršie ako 15 rokov so sídlom v 30 krajinách: 27 členských štátov EÚ, ako aj Albánsko, Srbsko a Severné Macedónsko. Odpoveď vám zaberie len asi 20 minút a podporí trvalé a udržateľné zmeny v európskom prostredí LGBT+

Tretia vlna prieskumu je ďalším krokom k budúcnosti, v ktorej môže byť každý sám sebou a milovať toho, koho chce, bez strachu z diskriminácie, vylúčenia, nenávisti alebo násilia.
Vyjadrite preto svoj názor a zdieľajte tento prieskum medzi svojim LGBT+ kamarátstvom, rodinou a prispejte aj vy k lepšej a spravodlivejšej budúcnosti.

Zdroje:

https://fra.europa.eu/sk/news/2023/we-want-hear-you-eu-lgbtiq-survey-now-open-0

https://www.iglyo.com/opportunities/eu-lgbtiq-

https://duhovyrok.sk/blog/vysledky-vyskumu-o-zivote-lbgti-ludi/

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →