V poslednej dobe verejnosťou otriasol návrh zákona, ktorý zakazuje zmenu rodných čísel pre ľudí, ktorí podstúpili rodovú tranzíciu. Málokto však vie, čo presne taká rodová tranzícia obnáša. Koľko trvá, nakoľko je dostupná, resp. nedostupná a namáhavá pre transrodového človeka? Je to naozaj tak jednoduchá záležitosť, aby mohli byť zmeny rodných čísel transrodových osôb škodlivé (ako tvrdia niektorí poslanci)?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Na začiatku je odvaha

Na samotnom začiatku tranzície stojí rozhodnutie podstúpiť ju. Rozhodnutie žiť v tele, ktoré sa zhoduje s dušou človeka, vyžaduje obrovské množstvo odvahy. Po začatí tranzície bude potrebné oznámiť ju rodičom, partnerovi, deťom, zamestnávateľovi. Už len toto odradí veľa transrodových ľudí od započatia tranzície.

Cesta k stanoveniu diagnózy

Pre začatie tranzície potrebuje osoba absolvovať vyšetrenia a získať diagnózu u týchto špecialistov:

  • psychiater/sexuológ (viacero sedení aspoň raz za mesiac)
  • endokrinológ
  • genetik
  • psychológ
  • gynekológ/urológ

Samotné vyšetrenia a proces tranzície spravidla neprepláca poisťovňa v plnej miere. Pokiaľ špecialisti nestanovia diagnózu F64.0 – Transsexualizmus, tranzíciu poisťovňa nepreplatí vôbec. Na konci vyšetrení musí osoba finalizovať proces rozhodovania a vysloviť svoj súhlas so započatím procesu tranzície. Transrodoví ľudia teda musia dokazovať, že sú duševne chorí. Tento proces býva často zdĺhavý a náročný, keďže lekári často odmietajú s transrodovou osobou spolupracovať.

Skúška „ohňom“

Na Slovensku po stanovení diagnózy musí osoba prejsť tzv. real life testom – sleduje sa, ako človek funguje, prezentuje sa a ako sa cíti v novej roli opačného pohlavia. Pokiaľ osoba „dokáže“, že sa správa dostatočne ako muž či žena, čiže ako sa pohybuje, vyjadruje, ako rozpráva, o čo sa zaujíma, môže sa prejsť na hormonálnu terapiu.

Hormonálna terapia

HRT (Hormone Replacement Therapy = terapia nahrádzania hormónov) je forma liečby, kde sa transrodovým osobám podávajú hormóny. Tie spôsobujú nástup sekundárnych reproduktívnych znakov, ktoré sa zhodujú s rodovou identitou danej osoby.

Kastrácia – nutné zlo?

Po úspešnom real life teste a hormonálnej terapii pristupujú lekári k vystaveniu odporúčania na chirurgické zákroky.

U osôb, ktorým bolo pri narodení pridelené mužské pohlavie sa môže, ale nemusí, vykonať penektómia (odstránenie penisu), orchiektómia (odstránenie semenníkov) a prípadne aj vaginoplastia (konštrukcia vagíny).

U osôb, ktoré majú ženské genitálie sa môže, ale nemusí, vykonať hysterektómia (odstránenie maternice), oophorektómia (odstránenie vaječníkov) a prípadne aj falloplastia (konštrukcia penisu).

Nutnosť podstúpiť chirurgický zákrok pre legálne uznanie zmeny pohlavia v minulosti predstavovala kastráciu členov transsexuálnej komunity – niektorí lekári v minulosti neboli ochotní bez zákroku pacienta diagnostikovať.

V marci roku 2023 začal platiť nový postup, ktorý umožňuje legálnu tranzíciu (viď. nižšie) po roku HRT a bez chirurgického zákroku.

Svetlo na konci tunela

Zavŕšením celého procesu je tzv. legálna tranzícia – zmena mena v dokladoch, rodného čísla, všetkých matričných a identifikačných dokumentov. Práve tomuto sa nový návrh zákona snaží zabrániť. Je naozaj absolútne nevyhnutné zabrániť trans ľuďom v ukončení už i tak dosť tŕnistej, náročnej a finančne a časovo nákladnej cesty?

Viac informácií nájdete tu:

Proces v skratke | Tranzícia (tranzicia.org)

Tranzícia │TransFúzia (transfuzia.org)

Hormonálna liečba | Tranzícia (tranzicia.org)

Chcú nás vymazať, reagujú trans ľudia na Záborskej návrh. Znemožnil by právnu tranzíciu – SME

Lengvarský schválil štandard pre transrodových ľudí a umožnil zapísať zmenu pohlavia aj bez chirurgického zákroku (dennikn.sk)

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →