Nový zoznam rodovo neutrálnych mien zverejnený Ministerstvom vnútra Českej republiky zahŕňa mená ako Max, Alex, Nikol či René. Zjednocuje sa tak prax českých matrík v uznávaní zmeny mena pre trans osoby – zmenu mena na niektoré z tohto zoznamu zapíšu každému bez ohľadu na legálne pohlavie.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Koniec nedôstojnej byrokracii

Podľa zákona musí mať každý občan meno, ktoré zodpovedá jeho genderu. Trans ľudia, ktorí chceli používať nové, genderovo neutrálne meno mali pred novou smernicou zodpovednosť dokázať matričnému úradu (často formou znaleckého posudku), že je ich nové meno spájané s ich genderom priradeným pri narodení. To isté platilo i pre nebinárnych ľudí, ktorí chceli používať genderovo neutrálne meno. Po zmene zákona sa môžu trans a nebinárni ľudia celému dokazovaciemu procesu vyhnúť. Je to ďalší krok vpred, ktorý zmenšuje tlak na gender non-conforming komunitu.

Mená z celého sveta

Mená v novom zozname pochádzajú z rôznych jazykov, kde sú vnímané ako rodovo neutrálne. Ministerstvo vnútra ČR už dlhšie zbiera posudky na túto tému od matričných úradov po celej republike. Využili práve posudky vyhotovené pre účely zmeny mena trans a nebinárnych ľudí, aby nebolo nutné ich opakované vyhotovovanie. Zoznam mien nakoniec konzultovali i s Úradom pre jazyk český. Na zozname nájdeme mená ako Ota (japonské/nemecké), Sáva (hebrejské), Andrea (talianske), Merlin (anglické/nemecké). Niektoré z mien sú navonok založené i na podstatných menách, napr. Topaz či Crystal, a na zdrobneninách, napr. Niki či Gabi. Kritici zoznamu môžu namietať, že mená takéhoto štýlu sa nedajú zákonne zapísať. Ich koreň však nájdeme v iných jazykoch, kde sú dokázateľne plnou formou mena a matrika ich teda zapíše.

Neustále vylepšovanie

Ministerstvo vnútra ČR zoznam plánuje aktualizovať a vyzýva ľudí, ktorí si už zapísali neutrálne meno, aby ho navrhli na zápis. Česká republika taktiež plánuje zmeniť zákon tak, aby sa mohli legálne zapísať i mená zdrobnené. Týmto krokom by sa mal zoznam rozšíriť o ďalšie mená – rádovo v počtoch desiatok.

Po vzore západných demokracii

Medzi krajiny, ktoré majú takýto zoznam zavedený patria napr. Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Island, Írsko či Holandsko. Česká republika sa inšpirovala práve systémami týchto krajín. Trans osoby budú môcť teda prestať legálne používať svoj deadname bez potreby ponižujúceho dokazovania validity nového mena. Problémom však zostáva naďalej kastrácia, ktorá je v Českej republike vyžadovaná pre legálnu tranzíciu. Ďalším ústretovým krokom českých matrík by mala byť zmena procesu ako takého. Po vydaní ďalšej smernice pravdepodobne nebude potrebné prechádzať správnym konaním zmeny mena, ale jednoducho prehlásiť zmenu mena a priezviska pred matričným úradom.

Iniciatíva vychádza priamo z komunity

Iniciatívu rozbehla moderátorka relácie V Tranzu Lenka Králová, ktorá je sama členkou LGBTI+ komunity. Nápad predstavila českému ministrovi vnútra, ktorý spolu so svojim tímom uviedol proces do pohybu. Ďalším nápadom Královej je, aby takýto zoznam vznikol i pre mužské a ženské mená a zjednodušil sa tak výber mien nastávajúcim rodičom.

Zdroj:

Seznam rodově neutrálních jmen – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vyjadrenie Lenky Královej na Twitter-i

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →