Symboly ako také už od pradávna slúžili ako mocné nástroje vyjadrenia. Ich úlohou bolo do jedného obrazového alebo motivického zobrazenia vložiť rozmanité skutočnosti, emócie alebo skúsenosti. V oblasti zobrazenia LGBT+, či už v spoločnosti, médiách alebo v umení, hrá symbolizmus kľúčovú úlohu. Odráža nielen rôzne príbehy, boje a triumfy, ale aj spôsoby, akými nahliadať na identitu jedincov a rozmanitosť.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Dúha

Dúha predstavuje najznámejší a najfrekventovanejšie využívaný symbol spájajúci sa s LGBT+ komunitou. Spájať sa s ňou začala po tom, ako ju Gilbert Baker v roku 1978 využil na dizajn Pride vlajky. Predstavuje symbol diverzity a pestrosti, čím pod sebou zastrešuje celú komunitu a naznačuje podporu jej práv a viditeľnosti.

Každá z farieb má svoj špecifický význam a medzi tie základné patria: červená – život, oranžová – liečenie, žltá – svetlo, zelená – príroda, modrá/indigová – pokoj, fialová – duša.

Eso

Eso (ang. ace) ako skratka odkazuje na asexualitu. Podobne ako v kartových hrách, aj pri tejto sexuálnej orientácii sa štyri esá spájajú so štyrmi rôznymi časťami asexuálneho spektra.

Tým, že každá hracia karta v balíčku je odlišná, karta Eso slúži ako pripomienka, že asexuálni jednotlivci majú svoju vlastnú jedinečnú identitu a miesto v komunite. Zdôrazňuje sa tak i dôležitosť rozpoznávania a rešpektovania rôznych sexuálnych orientácií.

Symboly planét Venuša a Mars

Určite je mnohým známe, že symboly planét Venuša a Mars sa vzťahujú na znázornenie feminíneho (♀) a maskulíneho (♂) princípu, či už vo vedeckom alebo astrologickom využití. V tomto smere našli svoje miesto aj v LGBT+ komunite na vyjadrenie rôznych sexuálnych alebo rodových identít.

Napr. dvojitý symbol Venuše sa odvoláva na lesbickú/sapfickú komunitu a podobne je to i v prípade dvojitého symbolu Marsu, ktorý reprezentuje mužov s gejskú/ne-heterosexuálnou orientáciou.

V prípade transrodových ľudí sú symboly Venuše a Marsu spojené do jedného v rôznych variáciách. Dizajn tohto spojenia navrhla spisovateľka a aktivistka Holly Boswell v roku 1993.

Mesiac

Kozmická symbolika (hviezdy, planéty, galaxie a podobne) môže reprezentovať rozsiahlosť LGBT+ ako skúsenosti vzťahujúcej sa najmä na skúmanie vlastnej identity.

Mesiac vo svojom symbolickom poňatí sa najčastejšie spája s feminitou, mysticizmom a emočným prežívaním. V queer umení a literatúre môže znázorňovať ukrývanie svojej identity a túžob, ktoré existujú mimo sociálnych noriem.

Dvojitý mesiac ako symbol je zase populárny v rámci reprezentácie bisexuality. Zodpovedá tomu aj zladenie tohto symbolu do farieb bisexuálnej vlajky.

Kvety

Kvety majú bohaté spojenie s LGBT+ komunitou už od pradávna. Je známe, že zelený karafiát bol ako symbol gejov používaný už v 90. rokov 19. storočia vo viktoriánskej ére. Popularizoval ho napríklad aj spisovateľ Oscar Wilde, ktorý sa otvorene hlásil ku svojej homosexuálne orientácii.

Medzi sapfickými ženami si ako kvety získali popularitu zase fialky. Tu ide o priame spojenie s poetkou Sapfó, ktorá často vo svojej tvorbe opisovala svoju milenku nosiacu veniec z fialiek.

Svoje miesto v komunite si našli aj ruže, keď ich fotografka Kristin Coffer využila vo svojom „The Rose Project“ ako symbol diverzity, krásy a lásky. Podobne je tomu i s levanduľou a jej farbou, ktorá je spájaná tak ako s lesbami, tak aj s gaymi. Sila tohto symbolu sa vystupňovala po tom, ako ju mali na sebe demonštranti počas Stonewallskych nepokojov.

Zdroj: pixabay.com

Motýľ

Koncept metamorfózy a motýlej symboliky môže predstavovať cestu seba objavovania a transformácie, ktorú zažívajú mnohí LGBT+, najmä transrodoví ľudia. Ide teda o paralelu s prírodou, kedy prijímajú svoju skutočnú identitu.

Podobne i vzlietnutie motýľa môže byť stotožniteľné pre tých, ktorí si prostredníctvom tohto symbolu chcú manifestovať dosiahnutie slobody, osobného rastu a presiahnutie vlastných limitácií, či svoj coming out.

Jednorožec

Jednorožec sa pôvodne stal symbolom LGBT+ komunity najmä vďaka priamym asociáciám s dúhou. Ako mýtické bytosti jednorožce predstavujú taktiež jedinečnosť a individualitu, na základe čoho v spojení s queer identitou môže ísť o hľadanie a oslavu krásy v odlišnosti.

Cesta

Motív cesty, či už fyzickej alebo metaforickej, býva využívaný na vykreslenie procesu seba poznania, akceptácie a nájdenia svojej identity. Tým, že cesta býva spájaná s prekážkami a odráža silnú individuálnu skúsenosť, dokáže byť nielen dátovateľom daného procesu, ale aj inšpiráciou pre iných.

LGBT+ jedinci sa často vydávajú na vlastnú cestu sebarealizácie, prijatia a hľadania svojho miesta v rámci queer komunity.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →