V nedeľu 6. augusta sa katolícky pápež presúval z Portugalska do Ríma po Svetovom festivale katolíckej mládeže. V lietadle sedel v sekcii novinárov a odpovedal na ich otázky. Jeden z reportérov sa opýtal dôležitú otázku. Ak je cirkev otvorená „každému, každému, každému“ (slová pápeža na spomenutom festivale), prečo ženy nemôžu byť vysvätené a LGBT+ ľudia nemôžu uzavrieť cirkevné manželstvo? Manželstvo i prijatie stavu kňaza sú totiž katolíckymi sviatosťami.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Pápež odpovedal takto: „Cirkev je otvorená každému. Potom sú tu však pravidlá, ktoré riadia život v cirkvi. Niekto, kto je súčasťou cirkvi nemôže udeľovať sviatosti mimo týchto pravidiel [udeľovanie sviatostí sa riadi kanonickým právom, pozn. autorky]. Toto však neznamená, že cirkev je uzavretá. Každý v cirkvi stretne Boha na svojej vlastnej ceste. Cirkev je ako matka, ktorá každého vedie jeho vlastnou cestou.“

Toto nové vyjadrenie sa drží tej istej línie vedenej pápežom od začiatku jeho obdobia. Už 10 rokov sa snaží o veľmi citlivé udržiavanie rovnováhy medzi konzervatívnymi katolíkmi a viac liberálnymi katolíkmi.

V cirkvi sa teda zatiaľ nič nemení – homosexualita je vo svojej podstate stále vnímaná ako hriech a ženy naďalej bojujú o právo byť vysvätené.

Zdroj: Reuters

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →