Cieľom avantgardných umeleckých hnutí 20. storočia bolo prostredníctvom jedinečných, často provokatívnych diel spochybňovať normy a rozvracať dobové konvencie. Mnoho umelcov to využilo i v rámci osobného prejavu. Jednou z nich bola Toyen, vplyvná postava surrealistického hnutia, ktorá svojím pôsobením vytvorila jedinečnú cestu, vedúcu k skúmaniu pohlavia, túžby a queer vyjadrenia v umení aj v osobnom živote.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Zdroj: wikipedia.org

Život

Toyen (1902-1980), vlastným menom Marie Čermínová, bola česká akademická maliarka. O jej mladosti sa toho veľa nevie, keďže od svojej minulosti sa snažila dištancovať. Vďaka tomu sa jej okolo seba podarilo vytvoriť dojem tajomna. Vyštudovala Umelecko-priemyselnú školu v Prahe a stala sa aj spoluzakladateľkou Skupiny surrealistov v ČSR. V rámci svojho umeleckého pôsobenia bola ovplyvnená mnohými umeleckými smermi ako kubizmus alebo eroticizmus, kým koncom 20. rokov neprešla k tvorbe surrealistických diel. Svoju prvú výstavu mala v roku 1926 v Paríži a svoju prvú českú výstavu zase v roku 1936 v Prahe.

Počas vojny jej nacistická cenzúra nedovolila vystavovať a k svojej tvorbe sa vrátila v roku 1947. Vtedy aj so svojim partnerom Jindřichom Heislerom opustili Československo a presťahovali sa do Paríža. Tam je i pochovaná.

Zdroj: ludwigmuseum.org

Genderová identita

Vzhľadom na stereotypné nastavenie danej doby, oblasť takzvaného vysokého umenia bola výhradne doménou mužov. Aj napriek tomu sa však Toyen podarilo získať si tam čestné miesto. Okrem protestovania proti konvenciám a autoritám, popierala i dané stereotypy späté s vnímaním a postavením žien v spoločnosti.

Svoj odpor voči tomu prejavila prijatím rodovo neutrálneho pseudonymu Toyen, ktoré môže odkazovať na francúzske slovo citoyen (obyvateľ). Tak isto to dávala najavo nezávislým spôsobom života a obliekaním a prezentovaním sa ako muž. Mnoho jej blízkych a súdobých umelcov sa snažilo vysvetliť jej pseudonym, no najlepšie to možno chápať ako akt túžby po novej identite, spätý najmä s možnosťou voľne sa prezentovať a fungovať v čase a v priestore, kedy to ženy nemali len tak povolené. Bohuslav Brouk meno interpretoval ako ako anagram vety „to je on“, odkazujúc na jej stotožňovanie sa s mužskou identitou.

Martina Pachmanová to popísala aj ako: „Omnoho skôr sa jedná o identitu v pohybe, ktorá svojmu nositeľovi dovoľuje stotožňovať sa s rôznymi „ja“ a v ktorej sa genderová „inverzia“ mení na genderovú „diverziu.““ To znamená, že Toyenino vnímanie samej seba nebolo obmedzené na jedinú fixnú identitu, ale je oplývalo dynamikou a otvorenosťou transformácii. Pojem „diverzia“ naznačuje hravý alebo podvratný prístup k rodu, ktorý odráža vyjadrenie identity v kontexte rodovej rozmanitosti.

Zdroj: metmuseum.org

Rozvracanie rodových noriem a queer podtón

Umenie Toyen bolo hlbokým odrazom jej najvnútornejších myšlienok a emócií. Ako kľúčová členka surrealistického hnutia sa Toyen postavila do centra pozornosti pri spochybňovaní rodových noriem svojej doby. Prostredníctvom surrealistických a snových obrazov mala možnosť zamerať sa i na queer vyjadrenie, poskytujúc východisko pre skúmanie rodovej fluidity a nebinárnych identít. Spôsob, akým zobrazuje postavy, prekračuje binárne konštrukcie mužskosti a ženskosti, stiera hranice medzi pohlaviami a otvára sa kráse androgynity.

Za rúškom symbolizmu vyžaruje z diel Toyen nezameniteľná erotická energia, ktorá sa často prelína s queer podtextom. To sa týka najmä zobrazenia túžby medzi osobami rovnakého pohlavia a skúmania LGBTQ+ vzťahov.

Zdroj: webumenia.sk

Posolstvo a súčasný vplyv

Keď uvažujeme o živote a umení Toyen, máme možnosť skúmať, ako jej neústupná autenticita dokáže inšpirovať súčasných umelcov, aby naďalej spochybňovali spoločenské normy a posúvali hranice umeleckého vyjadrenia.

Hoci život a dielo Toyen veľmi prispelo k histórii feministického a queer umenia, ona sama nikdy otvorene nevyjadrila svoje sympatie alebo podporu feminizmu, rovnako tak ako nikdy otvorene nehovorila o svojej sexuálnej orientácii, o ktorej tiež panovali rôzne dohady. Jej umenie však presahuje čas a zostáva dôkazom transformačnej sily queer prejavu. Keď odhaľujeme záhadné vrstvy jej diel, nachádzame odraz identického vyjadrenia svojho pravého ja, spojeného s dojmom tajomna a nekonvenčnosti.

Zdroj: names.klet.org

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Toyen

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/toyen-surrealismus-malirstvi-umeni-devetsil.A210226_153749_domaci_baky

Queer Surrealisms: Toyen

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →