30. september je už za rohom, prinášame vám vyjadrenia strán a ich prehľad. Pýtali sme sa všetkých kandidujúcich strán, ako vidia práva LGBTI+ ľudí na Slovensku a prešli sme si ich programy.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Do redakčnej uzávierky sa nám nevyjadrili všetky strany – ak to bolo možné, dohľadali sme ich názory a postoje v programe a minulých verejných vyjadreniach.

Strany sú zoradené podľa čísla kandidátky, nižšie nájdete prehľadný zoznam.

Zoznam kandidujúcich strán

Zvýraznené sú strany s preferenciami nad 4 % podľa prieskumu Ipsosu pre Pravdu.

Znakom ✅ sme označili strany, ktoré sú vyslovene za zlepšenie práv LGBTI+ ľudí minimálne v rozsahu registrovaných partnerstiev, znakom 🛑 zasa tie, ktoré sú proti zlepšeniu práv LGBTI+ ľudí, prípadne presadzujú ďalšie obmedzenie práv. Strany bez označenia buď stanovisko nezaujali alebo zaujali neutrálne stanovisko.


1. Pirátska strana – Slovensko ✅

Myslíte si, že sa dnes na Slovensku LGBTI+ ľudia stretávajú s diskrimináciou?

Samozrejme. Je to výsledok štvania spoločnosti politikmi z pravého a ľavého spektra politického extrému a populistami. Svoju úlohu v tom zohráva aj celková sociálna zaostalosť našej spoločnosti a vzdelávacieho systému za západnou Európou , čo je spôsobené najmä historickými faktormi, ako aj orientacia našej spoločnosti na katolícku cirkev, ktorá má vďaka politikom veľmi silné slovo aj vo verejnom živote štátu. To celé je samozrejme namiešaná časovaná bomba. Ale pevne veríme, že vďaka mladej generácii, ktorá už môže slobodne cestovať, sa aj toto nakoniec zmení. My ako Piráti sme samozrejme za prísnu odluku cirkvi od štátu a Vatikánska zmluva je pre nás fackou fo tváre každého rozumného a samostatne uvažujucého občana tohto štátu. Je to skrátka stredovek.

Ste za to, aby sa prijal inštitút registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia?

Samozrejme, tak ako je tomu aj v niektorých iných štátoch EÚ so silnou katolíckou tradíciou, ako napr. v Španielsku.

Je podľa vás správne, že manželstvo je v ústave definované ako zväzok muža a ženy, prípadne, podporili by ste zmenu tohto znenia?

Aj keď je určite pre väčšinu politikov táto téma žeravým želiezkom v ohni, pre nás určite nie. No ako Piráti, by sme o tomto dali rozhodnúť v referende, ktoré by sa zviezlo popri nejakých voľbách, aby nezaťažilo štátnu pokladnicu. Najlepšie by bolo online referendum, ale čo si budeme hovoriť, čaká nás moc práce. Zatiaľ je online v tejto krajine len sen. Ústava pre nás nie je len zdrap papiera.

Pomohli by ste v najbližších štyroch rokoch dúhovým rodinám, teda rodičom rovnakého pohlavia, ktoré už dnes vychovávajú deti a nie sú zákonom vôbec chránené?

Samozrejme, tak ako rodičom detí z heterosexuálnych párov. Skrátka rovnaké práva pre všetkých. A naopak, určite by sme podporili v rámci osvety aj ich prezentáciu vo verejnom živote našej spoločnosti. Samozrejme pokiaľ by súhlasili, napr. aj vo formou publicistiky, ako je tomu v ČR.

Je dôležité, ako politici a verejne činné osoby komunikujú o LGBTI+ ľuďoch? Ako k tejto téme bude pristupovať vaša strana?

Na Slovensku je to katastrofa zloby a nenávisti, na ktorej sa priživí rád kdejaký populistický a extrémistický politik, aby udržal u moci seba a politické s.r.o.čky oligarchov, ktoré sa hrajú na politické strany a hnutia. Prosto, za každú cenu sa udržať u koryta a nenávisť u pomerne zle vzdelaného národa, trpiaceho mnohými komplexami minulosti, je vždy tá najjednoduchšia cesta. Nebudeme zakrývať fakt, že v našich radoch sme mali a máme ľudí z LGBTI komunity a preto je to pre nás podstatná téma. Chceme Slovensko doviesť na úroveň vyspelých krajín EÚ, ktoré sú pre nás vzorom a sme za 100% rovnosť práv a slobôd pre všetkých občanov našej krajiny.

Prečo by LGBTI+ volič alebo volička mala zvážiť voľbu práve vašej strany?

Pretože v nás má skutočných garantov riešenia svojich problémov a pobijeme sa za nich ako levy. Slovensko musí byť krajinou s vládou zdravého rozumu, skrátka šťastným miestom pre život pre každého svojho občana.

Späť na zoznam strán

2. PRINCÍP

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje, stanovisko pre Dúhový magazín neposkytla.

Späť na zoznam strán

3. Progresívne Slovensko ✅

Progresívne Slovensko na Pride v Bratislave

Myslíte si, že sa dnes na Slovensku LGBTI+ ľudia stretávajú s diskrimináciou?

Na začiatku septembra sme si pripomenuli deň slovenskej ústavy, v ktorej sa píše, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. Ani za viac ako tri desaťročia to však nemôžu o sebe tvrdiť desaťtisíce ľudí, ktorí stále nemôžu uzatvoriť štátom uznaný partnerský zväzok s milovanou osobou. Nič na tom nezmenil ani minuloročný teroristický útok, v ktorom dvaja mladí LGBTI+ ľudia prišli o život.

LGBTI+ ľudia sa s diskrimináciou stretávajú dennodenne. Či už v dôsledku chýbajúcej právnej úpravy alebo v dôsledku predsudkov, ktoré mnohí ľudia majú – na trhu práce, pri poskytovaní služieb, ale napríklad aj pri bežnej návšteve reštaurácie.

Namiesto toho, aby politici a političky tento neprijateľný stav riešili, neustále prilievajú olej do ohňa nenávisti. Mnohí politici a političky si celú svoju volebnú agendu postavili na nenávisti voči vykonštruovaným nepriateľom, pretože tak sa politické body získavajú najjednoduchšie.

Ste za to, aby sa prijal inštitút registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia?

V Progresívnom Slovensku dlhodobo presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Prijatie inštitútu životného partnerstva považujeme za dôležitý medzník na ceste k rovnosti. Návrh zákona, ktorý by životné partnerstvo zabezpečil pre všetky páry na Slovensku, sme opakovane predkladali aj v parlamante. Jeho zavedením by nikto o nič neprišiel a desaťtisícom ľudí na Slovensku by výrazne pomohol a zlepšil kvalitu života.

Je podľa vás správne, že manželstvo je v ústave definované ako zväzok muža a ženy, prípadne, podporili by ste zmenu tohto znenia?

V našom programe jasne deklarujeme, že chceme hľadať podporu aj pre manželstvo pre všetkých, ktoré by párom rovnakého pohlavia, ich rodinám a deťom zabezpečilo rovnosť. Väčšina krajín Európskej únie (16) už rovnosť párom rovnakého pohlavia v podobe manželstva pre všetkých zabezpečuje. Aj Slovensko môže byť a vie byť krajinou, ktorá základnú hodnotu rovnosti uplatňuje aj v praxi.

Pomohli by ste v najbližších štyroch rokoch dúhovým rodinám, teda rodičom rovnakého pohlavia, ktoré už dnes vychovávajú deti a nie sú zákonom vôbec chránené?

Slovensko stále právne neuznáva vzťahy osôb rovnakého pohlavia a v rovnakom právnom vákuu sa nachádzajú aj ich deti. Obaja rodičia, nech akokoľvek milujú svoje dieťa, nie sú slovenským právnym poriadkom uznaní ako jeho zákonní zástupcovia. Takto sú tisíce detí na Slovensku oberané o svoje práva a v krízových momentoch života, pri smrti biologického rodiča, vystavované riziku straty domova. Naša podpredsedníčka a zároveň garanka témy rovnosti pre všetkých Lucia Plaváková má sama dúhovú rodinu. Pravidelne čelí výzvam, ktoré vyplývajú iba z toho, že slovenská legislatíva jej rodinu právne neuznáva a nechráni tak, ako ostatné rodiny.
To je potrebné zmeniť a v súlade so základným princípom najlepšieho záujmu dieťaťa zabezpečiť právnu ochranu dotknutých detí zakotvením rodičovských práv obidvoch rodičov, a tým ich zbaviť aj neistoty a strachu, ktorý dnes, žiaľ, prežívajú.

Je dôležité, ako politici a verejne činné osoby komunikujú o LGBTI+ ľuďoch? Ako k tejto téme bude pristupovať vaša strana?

Je priam zarážajúce, ako sa roky verejne hovorí o LGBTI+ ľuďoch. Nič na rétorike politikov a političiek nezmenila ani minuloročná tragédia – teroristický útok na Zámockej v Bratislave, kde vrah zavraždil dvoch mladých ľudí kvôli ich sexuálnej orientácii a rodovej identite. Tento strašidelný čin nám ukázal, že od nenávistných slov k nenávistným činom môže byť krátka cesta. Dúfali sme, že politici a političky si to konečne uvedomia. Žiaľ, útoky na LGBTI+ ľudí neprestali a vo volebnej kampani sa, naopak, ešte pritvrdili.

V Progresívnom Slovensku chceme presadiť etický kódex poslancov a poslankýň NR SR. V rozpravách v parlamente totiž bežne a pravidelne zaznievajú nenávistné prejavy namierené voči konkrétnym skupinám obyvateľstva. Preto považujeme za dôležité, aby bol prijatý etický kódex poslancov a poslankýň NR SR a novelizovaný rokovací poriadok tak, aby bola za výroky podnecujúce nenávisť zavedená efektívna disciplinárna zodpovednosť s primeranými sankciami.

Rovnako sa budeme zasadzovať za znižovanie stereotypného vnímania menšín. Podporíme programy a preventívne aktivity vedúce k znižovaniu stereotypného vnímania jednotlivých menšín, smerujúce ku vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a k rozvoju kritického myslenia s cieľom odbúravať predsudky. A v neposlednom rade budeme presadzovať doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v § 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a rodovej identity v § 140 (osobitný motív) a § 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona.

Stojí pred nami dlhá cesta, ale veríme, že na Slovensku nakoniec rešpekt a láska zvíťazia nad nenávisťou a klamstvami.

Prečo by LGBTI+ volič alebo volička mala zvážiť voľbu práve vašej strany?

Rovnosť, rešpekt a spravodlivosť voči LGBTI+ ľuďom sú jednou z našich priorít od vzniku nášho hnutia. Už 30 rokov počúvame, že stále nedozrel čas, že LGBTI+ ľudia ešte majú počkať, lebo spoločnosť na to nie je pripravená. V Progresívnom Slovensku urobíme maximum pre to, aby sme ako jedna z posledných členských krajín Európskej únie prijali právnu ochranu vzťahov LGBTI+ ľudí, a zároveň pre nich zabezpečili adekvátnu ochranu pred nenávistnými prejavmi. Uvedomujeme si, že ak konečne nevykročíme smerom k rovnosti, Slovensko budú opúšťať ďalšie tisíce a tisíce ľudí. Nechceme sa zmieriť s tým, že Slovensko vyháňa svojich občanov a občianky zo svojho domova. A chceme LGBTI+ ľuďom na Slovensku zabezpečiť to, čo im iné krajiny už dávno ponúkajú – rešpekt, prijatie a rovnosť.

Späť na zoznam strán

4. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA 🛑

Strana nám poslala dve stanoviská, v ktorom odmieta odpovedať na jednotlivé otázky.

Ďakujeme za Vaše otázky ale odpovedať jednotlivo na ne je pre nás irelevantné, nakoľko odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturizmu. Základnou bunkou štátu je tradičná rodina a to jedine v spojení muž + žena + deti. Samozrejme nikomu nebránime aby nevytvoril pár s osobou rovnakého pohlavia a určite odsudzujeme diskrimináciu týchto osôb ale zároveň si stojíme za presvedčením že takéto páry nesmú vychovávať deti a sme proti registrovaným partnerstvám. Myslíme si, že osoba ktorá je LGBTI, musela v detstve prežiť ťažkú psychickú traumu a preto je potrebná odborná psychická a psychologická podpora. Určite nie ich zatvárať do nejakých ústavov, ale aby mohli normálne volne žiť, ale pri tom aby mali podporu odborníkov. Je potrebné aby sa politici a aj spoločnosť venovala tomuto problému ale musí sa to robiť citlivo a s pochopením, že takéto osoby majú narušenú psychiku a trpia tým že sa cítia byť iný.

Groszman Viliam, sekretariát SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Dobrý večer my ako politická strana ktorá vychádza zo zákonov cyrilo metodských tradícii takže my hovoríme jedno ako kresťania že na Slovensku máme správne ukotvené v ústave zväzok manželstva ako muža a ženy a tu aj zostaneme naša strana určite nepodporí LGBTI + určite by sme im pomohli v jednej veci aby pary jedného pohlavia malý právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a mohli po sebe dediť.

podpredseda strany Dominik Mihalik

Späť na zoznam strán

5. OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ 🛑

Koalícia sa nevyjadrila, vychádzame teda z verejných vyhlásení. Igor Matovič v minulosti získal anticenu homofób roka a za svoje výroky bol viackrát nominovaný. Anna Záborská z Kresťanskej únie rovnako nie je zástankyňou práv LGBTI+ a v parlamente aktívne bojuje proti interrupciám.

Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom… zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev.

Anna Záborská, KÚ

Oveľa lepšie bude dieťaťu, ak bude v detskom domove, ako sa má pozerať na prerobenú mamu a otca. Bude úplne mešuge…

Igor Matovič, OĽANO

Späť na zoznam strán

6. Komunistická strana Slovenska 🛑

Strana sa nevyjadrila, preto vyberáme z programu.

Všetky deti vyrastajúce v našej krajine majú právo na prežitie plnohodnotného,
šťastného detstva, bez genderovej manipulácie a propagácie, strachu, poníženia a hanby. […] Stop začleňovaniu genderovej oblasti do školských výučbových osnov.

program KSS

Späť na zoznam strán

7. MF, ODS, ZR, RK, DS

Podľa dostupných vyjadrení a informácií strana považuje diskrimináciu všeobecne za problém, vrátane diskriminácie sexuálnych menšín. Konkrétnejšie sa ale na tému LGBTI+ nevyjadruje a stanovisko pre Dúhový magazín neposkytla.

Späť na zoznam strán

8. Vlastenecký blok 🛑

Strana sa nevyjadrila, preto vyberáme z programu.

Nastupujúci postupný neoliberálny fašizmus na Slovensku, ničí všetko hodnotové, morálne, kultúrne aj ľudské. …rodinu tvoria muž, žena a deti.

z programu strany

Späť na zoznam strán

9. Modrí, Most – Híd

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje.

Späť na zoznam strán

10. SPRAVODLIVOSŤ

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje.

Späť na zoznam strán

11. Slovenské Hnutie Obrody 🛑

Jeden z piatich hlavných pilierov SHO je podľa ich programu „odmietnutie agendy LGBTI“.

Myslíte si, že sa dnes na Slovensku LGBTI+ ľudia stretávajú s diskrimináciou?

Nie.

Ste za to, aby sa prijal inštitút registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia?

Nie.

Je podľa vás správne, že manželstvo je v ústave definované ako zväzok muža a ženy, prípadne, podporili by ste zmenu tohto znenia?

Definícia manželstva je správna, zmeny určite nepodporíme.

Pomohli by ste v najbližších štyroch rokoch dúhovým rodinám, teda rodičom rovnakého pohlavia, ktoré už dnes vychovávajú deti a nie sú zákonom vôbec chránené?

Dúhové rodiny neexistujú, je to blud. A to, čo neexistuje, tomu sa nedá pomáhať.

Je dôležité, ako politici a verejne činné osoby komunikujú o LGBTI+ ľuďoch? Ako k tejto téme bude pristupovať vaša strana?

Tak ako doteraz. Jasne a priamo.

Prečo by LGBTI+ volič alebo volička mala zvážiť voľbu práve vašej strany?

Pretože máme riešenia pre všetkých občanov Slovenskej republiky, bez rozdielu.

Späť na zoznam strán

12. Sloboda a Solidarita ✅

Odpovede tímlíderky SASKY pre spravodlivosť Márie Kolíkovej.

Myslíte si, že sa dnes na Slovensku LGBTI+ ľudia stretávajú s diskrimináciou?

Jednoznačne áno. Určite je ich znevýhodňovanie umocnené aj nenávistnými vyjadreniami politikov, ktorí týchto ľudí vykresľujú ako nehodných pre rovnosť ich práv. Samozrejme na to nie je žiaden legitímny dôvod, ktorý by obstál v demokratickej spoločnosti, ktorá si ctí právny štát.

Ste za to, aby sa prijal inštitút registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia?

Jednoznačne áno. Aj páry rovnakého pohlavia majú mať právny inštitút, ktorý deklaruje pevnosť ich zväzku a umožňuje im čerpať z tohto zväzku legitímne právne benefity porovnateľné, ako v zväzku párov nerovnakého pohlavia.

Je podľa vás správne, že manželstvo je v ústave definované ako zväzok muža a ženy, prípadne, podporili by ste zmenu tohto znenia?

Nepovažujeme za vhodné, že takáto definícia je v ústave. Súčasne sa domnievame, že viac, ako pomenovanie, je dôležité právne uznanie párov rovnakého pohlavia.

Pomohli by ste v najbližších štyroch rokoch dúhovým rodinám, teda rodičom rovnakého pohlavia, ktoré už dnes vychovávajú deti a nie sú zákonom vôbec chránené?

Jednoznačne áno a je to aj súčasťou nášho programu – chrániť všetky deti bez rozdielu a dať im všetkým právne istoty bez rozdielu, konkrétne tu ide o možnosť adopcie, resp. doadopcie dieťaťa druhým partnerom.

Je dôležité, ako politici a verejne činné osoby komunikujú o LGBTI+ ľuďoch? Ako k tejto téme bude pristupovať vaša strana?

Bohužiaľ komunikácia viacerých politikov a verejne činných osôb na Slovensku podporuje nenávistné zmýšľanie o tejto menšine, čo len pomáha šíriť nenávisť a zlobu v spoločnosti. Naša strana vynaloží všetko úsilie pre zvýšenie tolerancie našej spoločnosti k všetkým menšinám, osobitne k LGBTI+ komunite, ktorá je tu hrubo prehliadaná.

Prečo by LGBTI+ volič alebo volička mala zvážiť voľbu práve vašej strany?

Pretože stojíme za LGBTI+ ľuďmi. Jasne sme to vyjadrili našimi verejnými vyjadreniami, našimi návrhmi na zmenu právnej úpravy, respektíve našou aktivitou pre zamedzenie prijatiu zlej právnej úpravy, naposledy tiež podnetom na ústavný súd pre ústavný nesúlad našich zákonov s ľudskými právami párov rovnakého pohlavia (celý náš poslanecký klub tento návrh podporil).

Späť na zoznam strán

13. SME RODINA 🛑

Strana sa nevyjadrila, vychádzame teda z verejných vyhlásení.

Rodina je otec, mama a deti. Maximálne mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama a moje deti! Dvaja teploši a dieťa? Zvrátené.

Boris Kollár, predseda SME RODINA

Oni patria do ústavu, a nie na ulicu. Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť.

Boris Kollár, predseda SME RODINA

Späť na zoznam strán

14. MySlovensko ✅

MySlovensko sa vo svojom krátkom programe na adresu LGBTI+ ľudí a práv nevyjadruje, hovorí ale o začlenení marginalizovaných komunít. Pre našu volebnú kalkukačku NeviemKoho.sk uviedlo, že sú za možnosť registrovaného partnerstva aj pre páry rovnakého pohlavia a že politicky nechcú nasledovať cestu Maďarska.

Späť na zoznam strán

15. Slovenská národná strana (SNS) 🛑

Strana sa nevyjadrila, preto vyberáme z programu.

Zabránime prijatiu Istanbulského dohovoru s nebezpečnou GENDER ideológiou. Zastavíme financovanie LGBTQIA+ agendy zo štátnych zdrojov. Vytvoríme podmienky pre návrat kultúrnosti a kultivovanosti do spoločnosti a medziľudských vzťahov.

z programu SNS

Späť na zoznam strán

16. SMER – sociálna demokracia 🛑

Aj keď v minulosti bolo možné stretnúť politikov zo Smeru dokonca na pódiu pride v Bratislave, svoje postoje obrátili proti LGBTI+ ľuďom.

Smer v programe odmieta „pretláčanie liberálnej a progresivistickej ideológie do školských osnov.“

V roku 2014 spolu s KDH presadili zmenu ústavy a jej rozšírenie definície manželstva na „jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy“, čím zablokovali možnosť prijatia manželstiev pre všetkých bez zmeny ústavy.

Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy, a budú mať medzi nohami 20-centimetrového pinďúra.

Robert Fico, predseda SMER – SD

Kým sa progresívny Mišo rozhodne, či je dnes chlapec, dievča alebo vrtuľník, pre nás je rodová ideológia na školách neprijateľná a manželstvo jedinečný zväzok muža a ženy.

Robert Fico, predseda SMER – SD

Späť na zoznam strán

17. HLAS – sociálna demokracia

Strana HLAS sa téme LGBTI+ ľudí nevenuje. Pre Štandard v novembri 2022 uviedla zakladajúca členka strany, že „LGBTI+ je téma do dobrého počasia, využíva sa na politikárčenie,“ a v októbri 2022 strana následovne reagovala na tragický teroristický útok v Teplárni:

Späť na zoznam strán

18. SZÖVETSÉG – ALIANCIA

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje, stanovisko pre Dúhový magazín neposkytla.

Späť na zoznam strán

19. SRDCE – SNJ 🛑

Strana v programe spomína tradičnú kresťanskú orientáciu, bližšie sa k LGBTI+ ľuďom program nevyjadruje.

Posilniť podmienky na zachovanie tradičnej kresťanskej orientácie občanov Slovenskej republiky, na rozvoj kultúry, umenia, folklóru, športu, ľudových tradícii a posilnenie národného podvedomia občanov Slovenska.

z programu strany

Späť na zoznam strán

20. SDKÚ – DS

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje, stanovisko pre Dúhový magazín neposkytla.

Späť na zoznam strán

21. Kotlebovci – ĽSNS 🛑

Kotlebova strana dlhodobo zneužíva LGBTI+ ľudí na strašenie a šírenie nenávisti.

Späť na zoznam strán

22. Demokrati

Strana prisľúbila vyjadrenie, no do redakčnej uzávierky vyjadrenie nedoručila, v programe sa LGBTI+ ľuďom nevenuje.

Späť na zoznam strán

23. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 🛑

V diskusnej relácii Na Telo dal Milan Majerský, predseda KDH, LGBTI+ na jednu úroveň s korupciou a obe označil za „pliagy, ktoré ničia krajinu.“ Po mnohých výzvach občianskej spoločnosti či politikov zverejnil na Facebooku reakciu, kde označil svoj výrok za „zle pochopený.“ Bráni sa tým, že mal na mysli ideológiu a nie LGBTI+ ľudí. Zopakoval zároveň, že KDH naďalej odmieta registrované partnerstvá či manželstvá pre všetkých.

Späť na zoznam strán

24. KARMA

Strana sa v programe LGBTI+ ľuďom nevenuje, stanovisko pre Dúhový magazín neposkytla.

Späť na zoznam strán

25. REPUBLIKA 🛑

Hnutie REPUBLIKA rezolútne odmieta zvrátenú gender ideológiu a odrezávanie častí tiel dospelým a deťom kvôli „zmene pohlavia“. Existujú len dve pohlavia (muž a žena), ostatné sú psychické poruchy.

Takisto odmietame aj pretláčanie LGBT agendy, obzvlášť v kultúre a na školách. Rešpektujeme však právo každého človeka na súkromie a ako politikov nás nezaujíma (a ani nesmie zaujímať), kto čo robí s kým doma v spálni. Odmietame však vyťahovanie sexuálneho života na verejnosť, hypersexualizáciu kultúry a detí a prezentovanie LGBT ako niečoho „moderného“ a „pokrokového“. Odmietame registrované partnerstvá aj manželstvá homosexuálov a adopcie detí takýmito pármi, a rovnako tak aj stavanie sa príslušníkov LGBT komunity do role akýchsi „obetí“, ktoré sa dožadujú privilegovaného správania.

z webu hnutia REPUBLIKA

Späť na zoznam strán

Tranzície

Tranzície sa často skloňujú v médiách len v negatívnom zmysle – mnohé strany ich chcú zakazovať, obmedzovať, len máloktorá zo strán sa im venuje v prospech trans ľudí.

Ako jediná zo strán má Progresívne Slovensko v programe opatrenia pre trans ľudí, ktoré im zjednodušia tranzíciu.

Umožníme tranzíciu na princípe sebaurčenia.

z programu PS

Sloboda a Solidarita tranzície v programe nespomína, za minulé obdobie však v parlamente odbúravala pokusy o ich obmedzenie. V prípade Záborskej zákona, ktorý chcel tranzície obmedziť úpravou zákona o rodných číslach strana avizovala podanie na Ústavný súd.

Zbierame si muníciu, aby sme boli silní pri ochrane práv zraniteľných našej spoločnosti.

Mária Kolíková, SaS

Ešte stále nevieš koho?

Pre veľa z vás bol výber jasný ešte pred prečítaním článku, niekomu možno článok pomohol a niekto možno ešte tápe. Nezaškodí si urobiť volebnú kalkulačku, jednu takú jednoduchú pripravili u nás v Mladí, o.z. – https://neviemkoho.sk, na uvedenom linku nájdete aj ďalšie relevantné volebné kalkulačky.

Dôležité je 30. 9. prísť k voľbám. Nestrať svoj hlas!

Oslovených bolo písomne, rovnakou žiadosťou, všetkých 25 strán dňa 21. 9. 2023 o 7.00. Strany mali možnosť priložiť aj fotografie. Uzávierka pre článok bola 25. 9. 2023 o 15.00.

Chyba v článku? Kontaktujte info@duhy.sk.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →