Nové predpisy federatívneho zákona Title IX môžu lepšie chrániť transrodových a nebinárnych študentov na školách pri používaní zámena a návšteve toaliet. Úprava má chrániť pred diskrimináciou na základe pohlavia, ale aj posilniť opatrenia na boj proti akémukoľvek obťažovaniu.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Title IX a jeho význam

Zákon Title IX je známy vďaka svojej úlohe v oblasti rodovej rovnosti v športe a prevencie sexuálneho obťažovania na univerzitách. Podpísal ho prezident Richard Nixon 23. júna 1972 po tom, ako ho v Kongrese čiastočne presadila poslankyňa Patsy Minková. Minková bola prvou farebnou ženou zvolenou do Snemovne reprezentantov USA. Tento zákon zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzdelávaní. V súčasnosti sa vedie diskusia vplyvu zákona v kontexte rovnosti práv LGBT+ komunity. Zákon sa vzťahuje na všetky vzdelávacie inštitúcie, ktoré prijímajú federálne finančné prostriedky. Patria sem základné, stredné a vysoké školy.

Aké zmeny čakajú školy?

Jednou z kľúčových zmien je rýchla reakcia zo strany škôl pri sťažnosti v kontexte diskriminácie na základe pohlavia. Sťažnosti musia byť riešené cez spravodlivý a transparentný proces, ktorý bude mať nezaujatých rozhodcov. Pri úprave zákona sa rovnako zistilo, že súčasné predpisy sa nezaoberajú účasťou transrodových študentov v športových tímoch. Bidenová administratíva však potvrdila, že túto otázku budú riešiť. Ministerstvo školstva sa tiež zaviazalo poskytnúť školám potrebnú podporu a technickú pomoc pri implementácii nových pravidiel. Ich cieľom je zabezpečiť, aby školy jasne chápali nové požiadavky a aby vedeli tieto pravidlá aj účinne uplatňovať. Nové predpisy nadobudnú účinnosť od 1. augusta. Školy majú tak dostatok času na prípravu a zavedenie potrebných zmien.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →