Taliansko odmietlo podpísať deklaráciu zo 17. mája, ktorá podporuje európske politiky na podporu LGBT+ komunity. Dokument neprijali aj ďalšie krajiny EÚ, vrátane Slovenska.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

S deklaráciou nesúhlasí deväť krajín EÚ

Najnovší právny dokument, ktorý dokáže lepšie chrániť práva LGBT+ ľudí nepodpísalo dokopy deväť členských krajín EÚ: Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Česká republika a Slovensko. Taliansko sa voči deklarácii ohradilo s tým, že podobný návrh zákona predložil stredoľavicový poslanec talianskej Demokratickej strany a aktivista Alessandro Zan. Považuje ho preto za zbytočný.

Zdroj: X/@lgbtplusnewsit

Čo majú tieto krajiny spoločné?

Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Chorvátsko majú spoločné historické pozadie ako bývalé krajiny socialistického bloku. Dedičstvo socializmu tak spôsobuje prelínanie tradičných hodnôt s modernými legislatívnymi rámcami. Samostatnou kapitolou je Taliansko. Hoci táto krajina nie je súčasťou bývalého socialistického bloku, katolická cirkev má aj dnes silný hlas pri utváraní pravicovo orientovaných názorov v celospoločenských otázkach. Rozhodnutie týchto deviatich členských štátov EÚ je tak hlboko zakorenené v historických, politických a kultúrnych kontextoch.

X/@hrw

Pointa deklarácie

Vyhlásenie predložilo belgické predsedníctvo Rady EÚ členským štátom pri príležitosti Svetového dňa proti homofóbii, transfóbii a bifóbii. Dokument tak okrem iného mal poukazovať na hrozbu a diskrimináciu, s ktorými členovia LGBT komunity čelia. Deklaráciu podporilo celkovo 18 z 27 členských štátov EÚ. Medzi kľúčové body deklarácie patrí:

  • záväzok chrániť LGBT+ osoby pred diskrimináciou v zamestnaní, pri vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti,
  • uznanie a ochrana rodinných práv LGBT+ osôb vrátane práva na uzavretie manželstva a adopciu detí,
  • ochrana LGBT+ osôb pred trestnými činmi z nenávisti a násilím
  • posilnenie právnych rámcov a mechanizmov presadzovania práva na riešenie takýchto problémov.
Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →