O LGBT+ komunite neustále kolujú rôzne dezinformácie, nepochopenia, predsudky, a nesprávne predstavy o jej členoch. Počas života sa navyše môžeme dostať do priamej konfrontácie, ktorá je namierená proti queer ľuďom. Je preto dobré poznať silné a faktické argumenty, ktoré vedia vyvrátiť akýkoľvek mýtus.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

„Je to proti prírode!“

Bežným tvrdením býva, že homosexualita je neprirodzená a proti prírode. Nesprávne. Homosexualitu možno nájsť nielen u ľudí, ale aj v zvieracej ríši. Medzi najznámejšie príklady patrí párenie a tvorba dlhodobých partnerstiev medzi samcami labutí a pávov. Tieto dvojice vykazujú rovnaké správanie ako páry rôznych pohlaví. Okrem toho sa pozoruje homosexualita aj u delfínov, niektorých druhov vtákov a ďalších živočíchov. Autori štúdie „The evolution of same-sex sexual behaviour in mammals“ z roku 2023 navyše naznačujú, že homosexualita u zvierat by mohla mať adaptívnu hodnotu pri udržiavaní sociálnych vzťahov a riešení konfliktov medzi jedincami. Homosexualitu tak možno vnímať nielen ako prirodzený jav, ale zároveň ako pozitívny faktor pri spolunažívaní jednotlivých druhov zvierat.

Zdroj: Unsplash.com

„Je to propaganda, pretože to všade pretláčajú!“

O LGBT+ komunite sa naozaj v posledných rokoch hovorí viac, než v minulosti. Tvrdenie, že ide o propagandu je však znovu nesprávne. V prvom rade si treba uvedomiť, že v minulosti vybrané politické režimy zakazovali akékoľvek prejavy podporujúce queer ľudí. Porušenie nariadení a noriem viedlo často k trestom, čo negatívne ovplyvnilo povedomie o tejto téme. Ani súčasnosť však nie je výnimkou. Príkladom je nový ruský zákon, ktorý LGBT+ komunitu klasifikuje ako extrémistické hnutie. Pocit, že homosexualite je „všade“ a je zlá môže spôsobovať tzv. potvrdzovací efekt. Potvrdzovací efekt je kognitívny sklon ľudí vyhľadávať, interpretovať a pamätať si informácie, ktoré potvrdia ich názory alebo hypotézy. Keď ľudia spracúvajú informácie o homosexualite, môžu mať tendenciu vykladať ich tak, aby sa zhodovali s ich negatívnymi názormi. Negatívne postoje voči homosexualite sú preto často zaujaté, neobjektívne a skreslené.

Klasický príklad negatívneho vplyvu potvrdzovacieho efektu. Zdroj: Archív

„Homosexualita je choroba a treba dať tých ľudí liečiť!“

Nemožno liečiť niečo, čo nie je ochorením. Homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb odstránili v roku 1973. Tento historický krok uskutočnila Americká psychiatrická asociácia (APA). Tá v tomto roku vydala novú verziu svojho diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-II). V starších verziách DSM, bola homosexualita klasifikovaná ako duševná porucha, čo viedlo k mnohým sociálnym stigmám a diskriminácii voči LGBT+ komunite. Odstránením homosexuality zo zoznamu duševných chorôb sa uznalo, že sexuálna orientácia nie je poruchou, ale normálnou a prirodzenou súčasťou ľudskej identity.

Zdroj: X/@carolqueen

„Boh to nedovoľuje!“

Veľmi obľúbeným spôsobom, ako zdiskreditovať queer ľudí, je používanie textov z Biblie. Populárnym bývam odkazovanie na texty Levitikus 18:22 a Rimanom 1:26-27. Tie jasne odsudzujú homosexualitu a iné formy sexuálneho správania, ktoré nezodpovedajú tradičnému manželstvu medzi mužom a ženou. Prečo nejde o relevantný argument? Interpretácia biblických textov nie je jednoznačná a existuje mnoho názorov na to, ako by sme mali tieto myšlienky chápať. Napríklad, mnohí teológovia poukazujú na to, že biblické pasáže, ktoré sa často citujú na odsúdenie homosexuality, by ľudia mali čítať v ich historickom a kultúrnom kontexte. Autor Stan Jones v knihe „What the Bible Says — and Doesn’t Say — About Homosexuality“ upozorňuje, že biblia nehovorí priamo o homosexualite v súčasnej podobe, ako ju chápeme dnes.

Zdroj: Unsplash.com

„Nechcem, aby sa moje dieťa stalo gayom!“

Sexuálne preferencie takto nefungujú. Neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by potvrdzovali že homosexualitu sa môže dieťa „naučiť“ pri kontakte s členom LGBT+ komunity, alebo s informáciami na túto tému. Viaceré štúdie naznačujú, sexuálna orientácia je kombinácia biologických aj environmentálnych faktorov. Nejde o dobrovoľnú a vedomú voľbu. Potvrdzuje to aj vedecká práca z roku 2021. Tá prízvukuje, že sexuálna orientácia nie je voľbou, ale skôr výsledkom zložitej interakcie genetických, environmentálnych a hormonálnych faktorov.

„Homosexualita je výrazne ovplyvnená gentickými faktormi a náhodnými faktormi prostredia.“

Dr. Qazi Rahman
Zdroj: @Unsplash.com
Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →

Zdroje:

Hodges, B. S. (2021). Is Sexuality a Choice? An Analysis of the Facts and Factors that Influence One’s Sexual Orientation. Philadelphia College of Osteopathic Medicine.

Gómez, J. M., Gónzalez-Megías, A., & Verdú, M. (2023). The evolution of same-sex sexual behaviour in mammals. Nature Communications14(1), 5719. https://doi.org/10.1038/s41467-023-41290-x

Jones, S. What the Bible Says— and Doesn’t Say— About Homosexuality. 2006. Wheaton College, Illinois.

https://thedecisionlab.com/biases/confirmation-bias

Titulná fotka: Pexels