V posledných rokoch sa s pojmom „gender“ môžeme stretnúť pri rôznych situáciách a témach. Toto označenie sa nanešťastie často vyskytuje v prejavoch u politikov, ktorí gender vykresľujú až démonicky. Čo však tento pojem reálne symbolizuje a prečo vytvára toxickú maskulinitu v spoločnosti?

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Čo to ten gender vlastne je?

Gender (rod) je pojem, ktorý sa používa na označenie sociálnych, kultúrnych a psychologických charakteristík človeka. Genderové úlohy sa teda môžu líšiť v rôznych kultúrach a historických obdobiach. Nejde o univerzálne pravidlá, ktoré by platili pre všetkých. Od detstva nám okolie vštepuje, čo je predmetom rola muža čo už nie. Naše tradície a kultúra však môžu spôsobiť viac škody než úžitku. Očakávania a nanútené hodnoty môžu negatívne ovplyvniť rozvoj našej identity. Príkladom je napríklad taká toxická maskulinita.

Zdroj: Unsplash

Podpätky, parochne, make-up, či balet

História mužov nie je len o sparťanskej výchove. V rôznych historických obdobiach boli topánky na podpätku, parochne, či make-up každodennou rutinou muža v rôznych historických obdobiach. Balet nie je výnimkou. Dnes predovšetkým ženská záležitosť, bola pôvodne určená výhradne mužom. Ten vznikol zhruba v 15. storočí a až o tri storočia neskôr začali balet tancovať ženy.

Zdroj: X/@TDCdanceoz

Zrod toxickej maskulinity

Toxická maskulinita predstavuje kultúrny ideál mužnosti, ktorý vzniká z rodových rolí. Jeden zo spôsobov, ako vnímanie gendru ovplyvňuje toxickú maskulinitu, sú spoločenské očakávania, ktorému muži čelia. Od detstva im môžu byť vnucované isté hodnoty a preferencie – sila, šport, autá, emočná nedostupnosť, agresivita, nadmerné súťaženie. Je jednoducho potrebné „mať gule“. V priebehu života sa tak muži naučia, že čokoľvek mimo stereotypný imidž mužského rodu nie je správne a akceptovateľné. Čím je kultúrne vnímanie gendru silnejšie, tým je zrod toxickej maskulinity pravdepodobnejší.

Zdroj: Pixabay

Čo robí muža mužom?

Ideál „pravého“ muža nie je teda ničím iným, než sumárom historických a kultúrnych presvedčení. To, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Predstava o čom, o čo je mužské a čo už nie, je navyše odrazom nášho vnútorného sveta a sveta iných ľudí. Prekonanie toxického maskulinity si vyžaduje zmeny v spoločenských očakávaniach týkajúcich sa genderu a podporu zdravých prejavov mužskej identity, ako sú empatia, zraniteľnosť a rešpekt voči ostatným.

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →