Väčšina z nás už určite počula pojem asexuál. No vieme vôbec reálny význam tohto slova? Pretože v skutočnosti je to len jedno z označení rôznych sexuálnych a romantických príťažlivostí, ktoré spadajú pod „dáždnikový výraz“ACE. Na tomto spektre sa nachádzajú štyri hlavné druhy príťažlivosti: asexualita, aromantika, demisexualita a demiromantika.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Asexualita je sexuálna orientácia, pri ktorej človek necíti žiadnu sexuálnu príťažlivosť, bez ohľadu na pohlavie. To však nemusí ovplyvňovať jeho romantické cítenie voči jednému alebo viacerým pohlaviam.

Vlajka asexuálov; zdroj: commons.wikimedia.org

Neznamená to, že asexuáli nechcú romantické vzťahy. Niektorí môžu byť odpudzovaní sexuálnymi aktivitami, ani to však nie je podmienkou. Vo väčšine prípadov však mávajú iba romantické či platonické vzťahy. Táto sexualita býva sprevádzaná rôznymi romantickými príťažlivosťami, napr. heteroromantikou, homoromantikou, biromantikou, panromantikou či aromantikou.

Aromantik je človek, ktorý necíti žiadnu romantickú príťažlivosť bez ohľadu na pohlavie. To však nemusí ovplyvňovať jeho sexuálnu orientáciu.

Vlajka aromantikov; zdroj: commons.wikipedia.org

Aromantika, rovnako ako asexualita, nevylučuje možnosť vzťahov v životoch týchto ľudí, aj keď väčšinou sú to platonické vzťahy alebo vzťahy založené na vzájomnej sexuálnej príťažlivosti. Taktiež je sprevádzaná ďalšou sexuálnou orientáciou.

Na ACE spektre sa taktiež nachádza demisexualita a demiromantika, o ktorých sa síce až tak nerozpráva, no ich výskyt je častejší, než si mnohí myslia.

Demisexuatia je sexuálna orientácia, pri ktorej človek necíti sexuálnu príťažlivosť, kým sa emocionálne nenaviaže na svojho partnera/svojich partnerov (v prípade polyamórie).

Vlajka demisexuálov; zdroj: commons.wikipedia.org

Tato sexuálna orientácia je mnohokrát spochybňovaná, no napriek tomu je právoplatným a rešpektovaným bodom na ACE spektre. Taktiež je sprevádzaná rôznymi sexuálnymi a romantickými preferenciami.

Demiromantik je človek, ktorý necíti romantickú príťažlivosť, kým nemá vybudovaný silný emocionálny platonický vzťah so svojím partnerom/svojimi partnermi.

Vlajka demiromantikov; zdroj: commons.wikipedia.org

Demiromantiku ľudia často odmietajú akceptovať kvôli presvedčeniu, že je predsa bežné, že človek nechce byť vo vzťahu s ľuďmi, ktorých dobre nepozná. V tomto prípade však nejde o neochotu, ale skôr o neschopnosť cítiť romantickú príťažlivosť až do istého momentu.

ACE spektrum je mnohými opovrhované s názorom, že do LGBT+ komunity nepatrí, keďže vlastne ide o „neprítomnosť“ sexuálnej príťažlivosti. No vyhlásiť, že asexualita nie je súčasťou LGBT+ komunity, je ako vyhlásiť, že nula nie je číslo. Kde inde ako práve v tejto komunite, by mali ľudia s rôznymi vyjadreniami svojej sexualnej a romantickej príťažlivosti hľadať svoje miesto, keď nie v medzi ľudmi, ktorí sa neboja inakosti a príslušnosti k nej.

Zdroje:

Ilustračný obrázok: reddit.com

Text: glaad.org, bloodandmilk.com, identitiesandorientations.weekly.com, healthline.com

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →