Jedným z najdôležitejších sviatkov v rámci LGBT+ komunity je práve dnes. 17. máj sa na celom svete oslavuje ako medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii – boj proti nenávisti LGBT+. Sviatok sa oslavuje nielen v liberálnych krajinách, ale aj v krajinách, kde je nenávisť voči queer osobám výrazná a taktiež podnecovaná zákonom.

Poď na Dúhy! Zaregistruj sa na najväčšiu LGBT+ sociálnu sieť na Slovensku!
Viac informácií →

Sviatok sa slávi od roku 2004 s cieľom upozorniť na diskrimináciu homosexuálov, bisexuálov a všetkých ostatných s inou sexuálnou orientáciou, rodovou identitou či pohlavnými znakmi.

Už viac ako 30 rokov homosexualita nie je choroba

Homosexualita sa dlhé roky považovala ako choroba a zdravotné znevýhodnenie. Lekári, štátne orgány či ľudia po celom svete chápali homosexualitu ako niečo zlé a ,,nezdravé“. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) presne 17. mája 1990 vyradila homosexualitu z Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Na základe tohto dátumu sa od roku 2005 začal oslavovať Medzinárodný deň boja proti homofóbii International Day Against Homophobia – IDAHO (neskôr organizátori zmenili názov na Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii).

Za zakladateľa tohto sviatku sa považuje aktivista Louis-Georges Tin, ktorý založil výbor IDAHO. Koncept sviatku vznikol ešte v roku 2004. Tin spolu s ďalšími organizátormi začali zhromažďovať ľudskoprávne organizácie po celom svete a postupne informovali LGBT+ komunitu a verejnosť o novom dátume, ktorý má upozorňovať na nenávisť voči homosexuálom. V roku 2005 presne 17. mája vyvrcholili oslavy a každoročne si zástancovia ľudských práv pripomínajú tento sviatok.

Až 80 % LGBT+ ľudí sa stretlo so šikanou

Komunita queer ľudí sa dlhodobo stretáva s diskrimináciou a nenávisťou, čo potvrdzujú všetky prieskumy, ktoré sa zameriavali na LGBT+ ľudí.

Prieskum, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva, sa zameral na skúsenosti ľudí z krajín EÚ s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. Potvrdil, že situácia ohľadom tolerancie v únii je zlá:

• Viac ako 80 % respondentov si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie LGBT+ mládeže v škole
• 47% všetkých respondentov uviedlo, že sa cítili osobne diskriminovaní alebo obťažovaní kvôli svojej sexuálnej orientácii
• 2 z 6 transrodových osôb, ktoré boli zamestnané alebo sa uchádzali o zamestnanie zažili diskrimináciu z dôvodu ich transrodovej identity.
• 3 z 10 transrodových osôb sa vyjadrili, že boli obeťami násilia alebo hrozieb násilia
• Takmer polovica všetkých respondentov vyjadrila presvedčenie, že v ich krajine je rozšírené používanie urážlivých vyjadrení o LGBT+ osobách z úst politikov.

Situácia na Slovensku a v Česku

Slovenská a Česká republika sú súčasťou Európskej únie a zaväzujú sa k dodržiavaniu základných ľudských práv a udržiavaniu demokracie. Homosexualita teda nie je a nemôže byť kriminalizovaná.

Napriek tomu krajiny EÚ vrátane SR a ČR nezabezpečujú osobám s inou sexuálnou orientáciou, rodovou identitou a transorodovým osobám rovnaké ľudské práva ako ostatným.

Slovensko
Ústava Slovenskej republiky chápe manželstvo ako zväzok muža a ženy. Homosexuáli tým pádom nemajú žiadnu právnu úpravu zväzku – nemôžu uzatvárať sobáše ani registrované partnerstvá. Neexistuje tiež žiadna náhrada tohto vzťahu, partneri rovnakého pohlavia teda nemajú možnosť vysporiadať si právne záležitosti. Z pohľadu štátu a zákonu sú teda partneri s rovnakým pohlavím cudzie osoby, medzi ktorými nie je žiadna právna úprava.

V súčasnosti má Ústavný súd na stole podnet poslancov Progresívneho Slovenska, ktorý upozorňuje na neexistenciu právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia. Práve Ústavný súd môže zakročiť a zabezpečiť párom rovnaké práva.

Transrodovým osobám bolo vďaka rozhodnutiu bývalého ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského umožnené vykonať úradnú zmenu pohlavia bez nútenej kastrácie (chirurgického zákroku). Zabezpečiť to mal tzv. Štandardný postup pre starostlivosť o transrodové osoby. Po nástupu novej ministerky zdravotníctva sa však tento postup zrušil a pracuje sa na novej verzii, ktorej obsahom zrejme bude vynútenie chirurgickej operácie pre úradnú zmenu pohlavia.

Česko
Parlament v Česku už v roku 2005 schválil registrované partnerstvá (účinné od roku 2006), ktoré umožňujú párom rovnakého pohlavia uzatvoriť takýto zväzok. Tým sa im sprístupnilo niekoľko práv, ktoré dovtedy nemali.

Vo februári tohto roka Český parlament schválil zákon o možnosti uzavretia partnerstva pre páry rovnakého pohlavia. Týmto zákonom sa im priznalo väčšina práv okrem adopcie detí a tiež sa takýto zväzok v legislatíve nenazýva manželstvom, ale ,,partnerstvom“.

Donedávna bolo podmienkou pre úradnú zmenu pohlavia transrodových osôb tiež vykonanie chirurgickej operácie. Ústavný súd v Česku 7. mája 2024 zrušil časť zákona, ktorá vyžaduje operáciu transrodových osôb pred zmenou pohlavia. Platnosť zmeny zákona má byť od 1. júla 2025.

Zapojte sa do výzvy Nerobíme rozdiely

Dúhová iniciatíva pripravila výzvu Nerobíme rozdiely, v ktorej sa snažíme vytvárať a prezentovať bezpečné a akceptujúce miesta na Slovensku. Získajte bezplatné nálepky Nerobíme rozdiely pre vašu prevádzku a pridajte sa na mapu miest, ktoré nerobia rozdiely, prípadne si ako jednotlivec pripnite odznak Nerobím rozdiely.

Viac o projekte Nerobíme rozdiely nájdete na https://nerobimerozdiely.sk alebo pre Česko https://nedelamerozdily.cz

Podporte magazín nákupom v Dúhovom obchode

Pridaj sa do nášho tímu!
Baví ťa písať? Chceš mať svoj článok u nás na magazíne? Ozvi sa nám!
Napiš na magazin@duhy.sk →

Zdroje:

Agentúra Európskej únie pre základné práva, may17.org, snohomishcountywa.gov, Pexels/Marta Branco